Αβεβαιότητες για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2023 εντοπίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.  Όπως αναφέρεται στη Γνώμη το Γραφείου για την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμό του 2023 οι αβεβαιότητες αφορούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα τις τιμές της ενέργειας και το ύψος των επιτοκίων δανεισμού, που μπορούν να ανατρέψουν τόσο τις μακροοικονομικές όσο και τις δημοσιονομικές προβλέψεις και να απαιτήσουν διορθωτικές κινήσεις.

Επίσης επισημαίνεται ο πολιτικός κίνδυνος που μπορεί να προέλθει από τις πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης εξαιτίας των πολιτικών συσχετισμών και του οξυμένου κλίματος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Γραφείου:

  • Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 παρουσιάζει οριακές αλλαγές σε σχέση με το Προσχέδιο. Το αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει μεγέθυνση 5,6% για το 2022 (από 5,3% στο Προσχέδιο) και 1,8% για το 2023 (από 2,1%), ενώ ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 9,7% το 2022 (από 8,8%) και σε 5% το 2023 (από 3%). Επομένως, η ονομαστική μεγέθυνση του τρέχοντος έτους προβλέπεται στο 15,7% (από 14,8%) και του επόμενου στο 6,6% (από 5,3%).
  • Οι δημοσιονομικές προβλέψεις της Εισηγητικής Έκθεσης δείχνουν επίσης μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το Προσχέδιο. Το πρωτογενές έλλειμμα του 2022 εκτιμάται σε 3,4 δις ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ (από 3,6 δις ευρώ ή 1,7% ΑΕΠ στο Προσχέδιο) και ο στόχος για το 2023 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 1,6 δις ή 0,7% ΑΕΠ (σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το Προσχέδιο).
  • Το μεγαλύτερο μέρος της φετινής δημοσιονομικής βελτίωσης προέρχεται από την αύξηση των δημόσιων εσόδων (φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) καθώς και από τον τερματισμό των μέτρων της πανδημίας. Η βελτίωση του επόμενου έτους οφείλεται στη συνέχιση της αύξησης των εσόδων (σε μικρότερο βαθμό) και στη μείωση των φυσικών παραλαβών αμυντικού εξοπλισμού (που πραγματοποιήθηκαν φέτος).
  • Μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το Προσχέδιο αφορά τα Νομικά Πρόσωπα και συγκεκριμένα το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, τα έσοδα και οι δαπάνες του οποίου αναμένεται να παραμείνουν σχετικά κοντά στα φετινά επίπεδα, σε αντίθεση με τη σημαντική αύξηση που προέβλεπε το Προσχέδιο. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αναθεώρηση της πρόβλεψης για τις τιμές του φυσικού αερίου προς τα κάτω.

Πηγή: newsbeast.gr