«Συνολικά, είχαμε καλές επιχειρηματικές επιδόσεις το 2021 και προωθήσαμε με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας – παρά το πολύ δύσκολο περιβάλλον της αγοράς με πρωτοφανείς διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, έλλειψη βασικών πρώτων υλών, καθώς και συνολική σημαντική αύξηση των τιμών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Henkel, Carsten Knobel.

«Καταγράψαμε οργανική ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, διατηρήσαμε το περιθώριο κέρδους μας σταθερό και πετύχαμε μια πολύ ισχυρή αύξηση των κερδών ανά προνομιούχο μετοχή. Αυτό είναι το επίτευγμα της παγκόσμιας ομάδας της Henkel. Μαζί, καταφέραμε να προωθήσουμε την ατζέντα μας για Στοχευμένη Ανάπτυξη – ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους για την εξαιρετική τους αφοσίωση. Ιδιαίτερα εκείνους που διατήρησαν την παραγωγή μας και τις κρίσιμες, για τις επιχειρήσεις, διαδικασίες μας σε λειτουργία στις κατά τόπους εγκαταστάσεις». 

Η Henkel πέτυχε οργανικές πωλήσεις ύψους περίπου 20,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το οικονομικό έτος 2021. Αυτό αντιστοιχεί σε οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 7,8% σε σχέση με το 2020. Η σημαντική ανάκαμψη της ζήτησης στον βιομηχανικό τομέα και τον τομέα προϊόντων κομμωτηρίου είχε ιδιαίτερα θετική επίδραση. Στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, η ζήτηση σε πολλές κατηγορίες επέστρεψε σε πιο φυσιολογικά πρότυπα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2020, όταν η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή για προϊόντα υγιεινής και καθαρισμού καθώς και για βαφές μαλλιών, ενώ η ζήτηση για προϊόντα styling ήταν λιγότερο ισχυρή. Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος της σημαντικής αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και της εφοδιαστικής, καθώς και οι συναλλαγματικές επιδράσεις επιβάρυναν την κερδοφορία στη χρήση 2021. Χάρη στους σημαντικά υψηλότερους όγκους πωλήσεων, τις επιτυχημένες αυξήσεις τιμών, την ενεργή διαχείριση του κόστους και τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές προσαρμογές, η Henkel κατάφερε να αντισταθμίσει και με το παραπάνω τις επιπτώσεις στα κέρδη της. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,2% σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 13,4 τοις εκατό σε επίπεδο προηγούμενου έτους και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν σε 4,56 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε σημαντική βελτίωση κατά 9,2 τοις εκατό σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η Henkel θα προτείνει στους μετόχους της ένα σταθερό μέρισμα 1,85 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή και 1,83 ευρώ ανά συνήθη μετοχή στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση. Αυτό ισοδυναμεί με έναν δείκτη απόδοσης 40,5%, ο οποίος είναι ελαφρώς πάνω από το εύρος στόχου του 30 έως 40% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μετά από μη ελέγχουσες συμμετοχές. Η εταιρεία καταβάλλει σταθερό μέρισμα από την αρχή της πανδημίας COVID-19. 

Επιπλέον, η Henkel έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών όγκου έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου 2022 και έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή του τον Φεβρουάριο. Η Henkel σχεδιάζει να αγοράσει προνομιούχες μετοχές συνολικής αξίας έως 800 εκατ. ευρώ και κοινές μετοχές συνολικής αξίας έως 200 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2023.

«Προωθούμε με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας και έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο σε πολλούς βασικούς τομείς. Σε ορισμένους τομείς, ωστόσο, βλέπουμε την ανάγκη για περαιτέρω δράση. Ως εκ τούτου, προχωράμε τώρα την ατζέντα μας για τη στοχευμένη ανάπτυξη στο επόμενο επίπεδο: στα τέλη Ιανουαρίου, ανακοινώσαμε τη συγχώνευση των επιχειρηματικών μας μονάδων Laundry & Home Care και Beauty Care σε μία νέα επιχειρηματική μονάδα, τη «Henkel Consumer Brands». Με αυτό, δημιουργούμε μια πλατφόρμα πολλαπλών κατηγοριών με πωλήσεις περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρέχει μια ευρύτερη βάση για να βελτιστοποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας ακόμη πιο σταθερά και να το φέρουμε σε ένα προφίλ υψηλότερης ανάπτυξης και περιθωρίου κέρδους ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζεται στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές μας φιλοδοξίες», δήλωσε ο Carsten Knobel. «Επιπλέον, το νέο μας ταμείο Venture Fund II με όγκο 150 εκατομμυρίων ευρώ και το νέο πλαίσιο βιωσιμότητας 2030+ Sustainability Ambition Framework παρέχουν σημαντική ώθηση στους τομείς της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Και η νέα ανοιχτή και δυναμική εμφάνιση του εταιρικού μας σήματος ενισχύει τον σκοπό μας».

Επιδόσεις πωλήσεων και κερδών του Ομίλου κατά το οικονομικό έτος 2021

Οι πωλήσεις του Ομίλου Henkel ανήλθαν σε 20.066.000.000 ευρώ το οικονομικό έτος 2021. Αυτό αντιστοιχεί σε ονομαστική αύξηση 4,2% και σε σημαντική οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 7,8%. Η επίδραση των εξαγορών και των εκποιήσεων στις πωλήσεις ήταν ελαφρώς αρνητική σε ποσοστό -0,1 τοις εκατό. Οι συναλλαγματικές επιδράσεις είχαν αρνητική επίπτωση -3,5 τοις εκατό στις πωλήσεις.

Η επιχειρηματική μονάδα Adhesive Technologies σημείωσε διψήφια οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 13,4%, κυρίως λόγω της σημαντικής ανάκαμψης της βιομηχανικής ζήτησης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, η οποία είχε επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Οι πωλήσεις της επιχειρηματικής μονάδας περιποίησης Beauty Care αυξήθηκαν οργανικά κατά 1,4%. Ενώ η ανάκαμψη στον τομέα των κομμωτηρίων είχε θετικό αντίκτυπο, ο τομέας των καταναλωτικών προϊόντων Beauty Care επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την εξομάλυνση της ζήτησης στην κατηγορία της περιποίησης σώματος και παρουσίασε πτωτική εξέλιξη. Η επιχειρηματική μονάδα Laundry & Home Care σημείωσε ισχυρή οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 3,9%, με αμφότερους τους επιχειρηματικούς τομείς Laundry Care και Home Care να σημειώνουν ισχυρή επίδοση.

Οι αναδυόμενες αγορές πέτυχαν διψήφια οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 15,4%. Οι επιχειρήσεις στις ωριμότερες αγορές κατέγραψαν καλές οργανικές επιδόσεις πωλήσεων της τάξης του 2,5%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (προσαρμοσμένο EBIT) αυξήθηκαν κατά 4,2 τοις εκατό σε 2.686 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 2.579 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος 2020. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) έφτασε στο επίπεδο του προηγούμενου έτους, στο 13,4 τοις εκατό.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 7,0 τοις εκατό στα 4,56 ευρώ (προηγ. έτος: 4,26 ευρώ). 

Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή αυξήθηκαν κατά 9,2 τοις εκατό.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε σε 2,2 τοις εκατό, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 0,7 τοις εκατό του προηγούμενου έτους. Έτσι, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σε σύγκριση με το προ κρίσης επίπεδο του 2019, βελτιώθηκε κατά 1,7%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1.478 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2020: 2.340 εκατ. ευρώ), κάτι που είχε ενισχυθεί από την ασυνήθιστα έντονη μείωση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση βελτιώθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω των καλών ελεύθερων ταμειακών ροών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση ανήλθε σε -292 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2020: -888 εκατ. ευρώ).

Προοπτικές 2022

Οι προοπτικές για το οικονομικό έτος 2022, οι οποίες είχαν ήδη δημοσιευθεί στα τέλη Ιανουαρίου, παραμένουν αμετάβλητες. Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή αβεβαιότητα και μεταβλητότητα της αγοράς και τον αντίκτυπο των περαιτέρω σημαντικών αυξήσεων του κόστους πρώτων υλών και των logistics, η εταιρεία αναμένει οργανική αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 2 έως 4% και προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων (περιθώριο EBIT) μεταξύ 11,5 και 13,5%. Σε επίπεδο Ομίλου, η Henkel αναμένει για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) μια εξέλιξη στο εύρος μεταξύ -15 έως +5 τοις εκατό (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) το οικονομικό έτος 2022.

Πηγή: newsbeast.gr