Φόρο ύψους 2,254 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν φέτος για την ακίνητη περιουσία τους 6.616.701 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών εκτίναξε στα 761 δισ. ευρώ την αξία των ακινήτων που διαθέτουν 7.206.608 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα. Η αντικειμενική αξία των ακινήτων που έχουν την κατοχή τους οι φορολογούμενοι αυξήθηκε κατά 117 δισ. ευρώ καθώς το 2021 ήταν 644 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ έστειλε φέτος 7.206.808 εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

 • Σε 7.135.156 φυσικά πρόσωπα βεβαιώθηκε κύριος φόρος ύψους 2,141 δισ. ευρώ. Μετά τις εκπτώσεις 366,167 εκατ. ευρώ και τις φοροαπαλλαγές 51,46 εκατ. ευρώ το ποσό που καλούνται να πληρώσουν 6.105.139 φυσικά πρόσωπα διαμορφώθηκε σε 1,723.δισ ευρώ.
 • Σε 71.452 νομικά πρόσωπα βεβαιώθηκε κύριος φόρος 195,9 εκατ. ευρώ και 335,6 εκατ. ευρώ συμπληρωματικός φόρος με το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσου οι επιχειρήσεις να ανέρχεται σε 531,54 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν οι 2.557.631 ιδιοκτήτες που κατοικούν στην Αττική με αξία ακίνητης περιουσίας που ξεπερνά τα 403 δισ. ευρώ οι οποίοι καταβάλλουν φόρο ύψους 1,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 53,2% του συνολικού ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε φέτος και ο οποίος πάρα την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών κατά 25% είναι μειωμένος κατά 9% καθώς πέρυσι είχε ανέλθει στο 1,31 δισ. ευρώ

Οι πλέον κερδισμένοι του φόρου είναι οι κάτοικοι των νησιών του Ιονίου αφού παρά το γεγονός ότι η αξία των ακινήτων τους αυξήθηκε κατά 15% ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ είναι ελαφρύτερος κατά 20,95% σε σχέση με πέρυσι και ακολουθούν οι κάτοικοι της Κρήτης με μείωση 19,09% και οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου που θα καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 19,06%.

Η επεξεργασία των στοιχείων που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ δείχνει ότι:

 1. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν φέτος 6.166.701 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ανήλθε συνολικά σε 2,254 δισ. ευρώ. Είναι μειωμένος κατά 333 εκατ. ευρώ ή κατά 12,8% σε σύγκριση με το 2021.
 2. Σε 7.135.156 φυσικά πρόσωπα ο κύριος φόρος που βεβαιώθηκε ανέρχεται σε 2,141 δισ. ευρώ.
 3. Μετά τις εκπτώσεις 366,167 εκατ. ευρώ και τις φοροαπαλλαγές ύψους 51,46 εκατ. ευρώ το ποσό του φόρου για 6.105.139 φυσικά πρόσωπα περιορίστηκε στα 1,723 δισ. ευρώ από 2,093 δισ. ευρώ το 2021 (μείωση 21,5%).
 4. 1.030.017 φυσικά πρόσωπα απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ.
 5. Για 71.452 επιχειρήσεις ο κύριος φόρος διαμορφώθηκε στα 195,93 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 335,6 εκατ. ευρώ είναι ο συμπληρωματικός φόρος και έτσι το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται σε 531,53 εκατ. ευρώ.

Η γεωγραφία του ΕΝΦΙΑ

Ακίνητα στην Αθήνα και στο βάθος ο Λυκαβηττός

Η αξία της ακίνητης περιουσίας και ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ στις 13 περιφέρειες της χώρας διαμορφώνονται ως εξής:

 • Στην Περιφέρεια Αττικής 2.223.540 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) θα καταβάλλουν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ ή 469,52 ευρώ ο καθένας. Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 157.622 ευρώ.
 • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι 338.948 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 23,5 δισ. ευρώ ή 57.683 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 73,4 εκατ. ευρώ ή 180,23 ευρώ κατά μέσο όρο και είναι μειωμένος κατά 15,76% σε σύγκριση με το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 128.468 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 11,1 δισ. ευρώ ή 75.512,76 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 32,79 εκατ. ευρώ ή 223 ευρώ κατά μέσο όρο μειωμένος κατά 19,06% σε σύγκριση με το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 359.957 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 23,37 δισ. ευρώ ή 66.251 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 84 εκατ. ευρώ ή 196,20 ευρώ μεσοσταθμικά και είναι μειωμένος κατά 17,08% σε σύγκριση με το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι 162.881 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 10,10 δισ. ευρώ ή 52.566 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 33,75 εκατ. ευρώ ή 175,51 ευρώ κατά μέσο όρο μειωμένος κατά 17,18% σε σύγκριση με το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 185.201 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 16,72 δισ. ευρώ ή 76.129 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 42,82 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 18,19% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 194,90 ευρώ.
 • Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 409.145 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 32,5 δισ. ευρώ ή 67.523 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 93,39 εκατ. ευρώ ή 202,32 ευρώ κατά μέσο όρο και είναι μειωμένος κατά 17,53% σε σύγκριση με το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 138.002 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 16,43 δισ. ευρώ ή 100.958 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 48,04 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένος κατά 20,95% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος τους διαμορφώνεται στο ποσό των 295,15 ευρώ από 373,92 ευρώ πέρυσι.
 • Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.062.925 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 99,02 δισ. ευρώ ή 79.604 ευρώ μεσοσταθμικά. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 286,67 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 284,94 ευρώ και είναι μειωμένος κατά 17,28% σε σύγκριση με το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Κρήτης 360.949 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 40,65 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 97.719 ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 118,55 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένος κατά 19,09% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος διαμορφώνεται σε 284,94 ευρώ από 351,83 ευρώ πέρυσι.
 • Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 173.798 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 25,42 δισ. ευρώ ή 122.451 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 77,59 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 14,70% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος που πληρώνουν έχει διαμορφωθεί στα 373,68 ευρώ από 440,31 ευρώ το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 349.656 ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,48 δισ. ευρώ ή 77.780 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 93,04 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 15,76% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος έχει διαμορφωθεί στα 229,89 ευρώ από 271,21 ευρώ το 2021.
 • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 273.304 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 22,6 δισ. ευρώ ή κατά μέσο όρο 67.633 ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 66,45 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,66% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 196,98 ευρώ από 236,26 ευρώ που είχε διαμορφωθεί το 2021.

Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ εξοφλείται σε έως 10 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 31 Μαϊου 2022.

Τα στατιστικά του νέου ΕΝΦΙΑ

Η ακτινογραφία του ΕΝΦΙΑ σε όλη την Ελλάδα αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ

Πηγή: newsbeast.gr