Η Allianz Ελλάδος ανακοινώνει σήμερα ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ από την Allianz SE.

Στις 24 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση έκρινε ότι η συναλλαγή δεν εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές που καλύπτονται από τη συναλλαγή.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έγκριση διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πηγή: newsbeast.gr