Ανοιχτές υποθέσεις με αγορές, κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων θα περάσουν από το «κόσκινο» του φοροελεγκτικού μηχανισμού το 2023. Στο επίκεντρο θα βρεθούν 2.500 φάκελοι φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις. Δηλαδή οι έλεγχοι δεν θα αφορούν τη μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις υποθέσεις του έτους 2017 για τις οποίες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και οι οποίες αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται το εμβαδόν των ακινήτων, η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή του ακινήτου και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης.

Επίσης στο κάδρο θα βρεθούν υποθέσεις γονικών παροχών πρώτης κατοικίας. Στις υποθέσεις αυτές ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας. Συγκεκριμένα οι εφοριακοί θα ερευνήσουν εάν:

  • Το τέκνο που είχε ζητήσει την απαλλαγή, ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.
  • Το ακίνητο αποκτήθηκε κατά πλήρη κυριότητα και ολόκληρο.
  • Η κατοικία ή το οικόπεδο παρέμεινε στην κυριότητα του τέκνου για μία τουλάχιστον πενταετία.
  • Το αίτημα για την απαλλαγή υποβλήθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση.
  • Το τέκνο ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών δεν είχαν τύχει στο παρελθόν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Κληρονομιές

Στις κληρονομιές, ο έλεγχος εστιάζει στις υποθέσεις στις οποίες υπήρξε απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής, επειδή η τιμή του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο τιμές ζώνης. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Σημειώνεται ότι πέραν των 2.500 ελέγχων στη φορολογία κεφαλαίου το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023 προβλέπει ακόμη τη διενέργεια 25.500 ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης με το 70% των υποθέσεων να είναι της τελευταίας 5ετίας.

Πηγή: newsbeast.gr