Τα 47 μη συνεργάσιμα κράτη που δεν παρέχουν φορολογικές πληροφορίες στις ελληνικές αρχές καθορίζει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον ΟΟΣΑ και δεν έχει χαρακτηριστεί «ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη», δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τα κράτη αυτά για το φορολογικό έτος 2020 είναι τα εξής:

Η λίστα με τους 47 φορολογικούς «παράδεισους»

Επίσης μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

Η λίστα με τους 47 φορολογικούς «παράδεισους»

Πηγή: newsbeast.gr