Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί ορόσημο στην εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας ως προς την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, δημιουργείται στην Τράπεζα Πειραιώς ένας νέος οργανωτικός κλάδος, το “Wealth & Asset Management”, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών, επιχειρηματικών και θεσμικών πελατών (Private Banking, Asset & Wealth Management) και τη διοικητική εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών “ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και “IOLCUS Investments ΑΕΔΟΕΕ”. 

Επικεφαλής του νέου κλάδου αναλαμβάνει ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης, ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Κοντογούρης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών, είναι πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου και κατέχει πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και MBA από το INSEAD.

Με την εξαγορά της Iolcus, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών του Ομίλου Πειραιώς θα ανέρχονται στα € 7δισ.  

Πηγή: newsbeast.gr