Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του προγράμματος EQUALL, έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει με τρόπο ουσιαστικό τη γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιούργησε και προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδικές τιμολογήσεις και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες, 

Αναλυτικότερα, το «Πειραιώς EQUALL 360°» προσφέρει:

  • Ευέλικτα προϊόντα και χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποιώντας τα προγράμματα που παρέχονται σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Επιπλέον, παρέχεται ολοκληρωμένη και δωρεάν στήριξη  για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)  αναφορικά με την υλοποίηση των σχεδίων τους. 
  • Προϊόντα για την αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών των επιχειρήσεων (λογαριασμό όψεως, επαγγελματική χρεωστική και πιστωτική κάρτα για την καλύτερη διαχείριση επαγγελματικών εξόδων, σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης)
  • Λύσεις εισπράξεων και πληρωμών με προνομιακούς όρους και επιπρόσθετες υπηρεσίες
  • Παροχή υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών σε συνεργασία με την EURONET MERCHANT SERVICES «epay».
  • Προνομιακό τιμολόγιο συναλλαγών και τραπεζικών εξόδων με σημαντικές εκπτώσεις
  • Υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο της Τράπεζας 
  • Λύσεις ασφάλισης για την επιχείρηση, σε συνεργασία με την Πειραιώς Financial Holdings
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την ένταξή τους στο πρόγραμμα “Ψωνίζω στη Γειτονιά” και στο πρόγραμμα επιβράβευσης yellow business
  • Ειδικές εκπτώσεις/προσφορές  για κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε θέματα ενέργειας, μετακινήσεων, εξοπλισμού & αναλωσίμων, υγείας κ.α.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του UN Global Compact και του UN Women αναλαμβάνοντας έτσι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα ενισχύσει και θα προωθήσει την 

Ισότητα των Φύλων. Το Πειραιώς EQUALL 360ο  αποτελεί μία από τις δράσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλες και όλους.

Πηγή: newsbeast.gr