Κίτρινη κάρτα δείχνει στην Ελλάδα η Κομισιόν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των κρατικών οφειλών προς επιχειρήσεις, προμηθευτές, νοσοκομεία και ιδιώτες και μάλιστα προειδοποιεί τη χώρα με παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, εάν δεν επιταχύνει τους χρόνους εξόφλησης των οφειλών.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά εξόφληση των χρεών το αργότερο εντός 60 ημερών και κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Στην αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στην Ελλάδα η Επιτροπή κάνει λόγο για πλημμελή  εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι  «η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μεταξύ 2010 και 2020, η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Η συγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της ΕΕ, ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14».

Σύμφωνα με την Επιτροπή «η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές το πρώτο τρίμηνο του έτους παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.  Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 2,540 δισ. ευρώ (μαζί  με τα χρέη σε εφορίες). Ειδικότερα, τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

– 58 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία, από 39 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη Ιανουαρίου

– 128 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 153 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου.

– 473 εκατ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 205 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.

– 1,056 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου υ τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν στα 739 εκατ. ευρώ.

– 175 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα, από 153 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη Ιανουαρίου.

– 651 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, εκ των οποίων μόλις 40 εκατ. είναι άνω των 90 ημερών.

Πηγή: newsbeast.gr