Από τη Βουλή πέρασε η τροπολογία που αφορά το «καλάθι του νοικοκυριού» και προβλέπει τι θα ισχύει για την επάρκεια και τη σήμανση των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει:

«Άρθρο 1

Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων “Καλάθι του νοικοκυριού” – Προσθήκη παρ. 2 α στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022

Στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

“2α. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο “καλάθι του νοικοκυριού”, καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το “καλάθι του νοικοκυριού” σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο “καλάθι του νοικοκυριού” βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6.”».

Πηγή: newsbeast.gr