Ο περιορισμός του φορολογικού βάρους, η θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την προσέλκυση επενδύσεων και η ψηφιακή ανναβάθμιση του ελεγκτικού μηχψανισμού για το περιορισμό της φοροδιαφυγής αποτελούν τους βασικούς αξονες της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστος Σταικούρα.

Μιλώντας στο διαδικτυακό συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με θέμα: «Εταιρική φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού» ο υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού, οικονομικά αποτελεσματικού και κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και την εισαγωγή κατάλληλων φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της κουλτούρας πληρωμών.

Περιγράφοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο ο κ. Σταικούρας τόνισε ότι “παρά το ρευστό περιβάλλον υψηλών αβεβαιοτήτων των τελευταίων 2,5 ετών, έχουμε προχωρήσει σε:

  • Δεκάδες, μόνιμες και μη, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
  • Θέσπιση κινήτρων ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα θα ανέλθουν στο επίπεδο ρεκόρ των 52 δισ. ευρώ το 2021, από 40 δισ. ευρώ το 2020.
  • Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Παράλληλα όπως είπε ο υπουργός «ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, με τη θέσπιση των υπερ-εκπτώσεων, ενώ προχωράμε σε παρεμβάσεις διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, καθώς και στον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, λαμβάνοντας μέτρα για την ψηφιακή ενίσχυση των φορολογικών δομών και την αξιοποίηση όλων των δεδομένων, μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την διαφάνεια και συνδράμουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής».

Αναφερόμενος στις διεθνείς συμφωνίες για τη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αποφυγής ο κ. Σταικούρας επεσήμανε ότι «τον Οκτώβριο του 2021, στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου BEPS των ΟΟΣΑ και G20, κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων, οριστικοποιήθηκε η ιστορική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς εταιρικού φορολογικού συστήματος. Η συμφωνία περιλαμβάνει δύο Πυλώνες: ο Πρώτος Πυλώνας θεσπίζει κανόνες για τη δικαιότερη κατανομή μεταξύ των χωρών των δικαιωμάτων φορολόγησης των 100 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων παγκοσμίως και ο Δεύτερος Πυλώνας εισάγει ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη πολυεθνικών επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν εκτιμώνται σε 125 δισ. και 150 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, για τους δύο Πυλώνες.

«Το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις»

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 137 χώρες του Περιεκτικού Πλαισίου που μετείχε ενεργά στις συζητήσεις και στηρίζει τη συμφωνία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αρχίσει η συζήτηση των σχετικών νομοθετικών προτάσεων που έχει υποβάλει η Επιτροπή για την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας.

Πέραν των ανωτέρω ενεργειών που έχουν αναληφθεί σε Παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται, κυρίως, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, τη μη εφαρμογή επιζήμιων πρακτικών που ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Με τις δράσεις αυτές προωθείται η δίκαιη, αποδοτική και βιώσιμη φορολογία.

Σημαντικό να τονισθεί εδώ το φορολογικό πακέτο του Ιουλίου του 2020, «η φορολογία στον 21ο αιώνα», με το οποίο, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τον αγώνα της κατά των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών. Η έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού φορολογικού παρατηρητηρίου ήταν μία από τις πολλές δράσεις που ανακοινώθηκαν με την εν λόγω δέσμη μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και την προώθηση δικαιότερης φορολογίας, με σημαντικά μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα.

Η χώρα μας, και τα λοιπά κράτη-μέλη, συνεχίζουν να εργάζονται για μια δικαιότερη εταιρική φορολογία και για την αντιμετώπιση του σημαντικότατου φαινομένου της μετατόπισης των κερδών σε φορολογικούς παραδείσους. Η φορολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω της ενίσχυσης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος και σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτό να συμβαδίζει με τις ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές, να στηρίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας».

Πηγή: newsbeast.gr