Σοβαρές παραβάσεις διαπίστωσε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαγνωστικών ελέγχων rapid test στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων ανακαλύφθηκε, ότι οι εργαζόμενοι σε δύο υποκαταστήματα δεν προέβαιναν στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των πελατών.

Αυτό σημαίνει, ότι δεν διασφαλίζεται η αντιστοίχιση μεταξύ του εξετασθέντος προσώπου και των δηλωθέντων στοιχείων στην πλατφόρμα του υπουργείου Υγείας. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκε, ότι τα ελεγχθέντα υποκαταστήματα της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαγνωστικών ελέγχων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, δεν διέθεταν άδεια/βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των rapid test καταχωρούνταν στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19» από υπαλλήλους της εταιρείας, με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης ιατρού, χωρίς ο ίδιος να παρίσταται στον χώρο της εξέτασης και χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου ευρίσκονται τα εν λόγω υποκαταστήματα.

Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΑΔ, βοηθοί νοσηλευτές ασκούσαν νοσηλευτικές πράξεις, χωρίς να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

Ακόμη, οι περιέκτες Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (κίτρινη σακούλα) ήταν τοποθετημένοι έμπροσθεν των υποκαταστημάτων επί του πεζοδρομίου, ανοικτοί και εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, στους διερχόμενους πολίτες και στα αδέσποτα ζώα.

Κατόπιν των ενεργειών των Ελεγκτών-Επιθεωρητών της ΕΑΔ, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση κιτ διαγνωστικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 (rapid test), το οποίο δεν έφερε την ειδική σήμανση CE και ως εκ τούτου δεν πληρούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης στις οδηγίες χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οδηγία 98/79/Ε.Κ.)

Στην εισαγγελία Εφετών Αθήνας η υπόθεση

Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για αξιολόγηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης του εμπλεκόμενου ιατρού, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς ενημέρωσή του και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις ενέργειες αρμοδιότητάς της ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της ελεγχόμενης επιχείρησης και την παροχή εργασίας από προσωπικό, χωρίς την κατοχή των απαραίτητων αδειών άσκησης επαγγέλματος.

Πηγή: newsbeast.gr