Ο χρόνος «τρέχει» για την υποβολή δηλώσεων Covid και τις αποζημιώσεις για τους φορολογούμενους που υπεκμισθώνουν ακίνητα και έχουν λάβει «κουρεμένα» ενοίκια. Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων COVID προκειμένου να μπορούν να λάβουν τις αποζημιώσεις ενοικίων, όσοι υπεκμισθώνουν ακίνητα.

Ειδικότερα:

  • Μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων τα ακίνητα έχουν υπεκμισθωθεί, μπορούν να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση CΟVID» ή/ και τροποποιητική (όχι αρχική) «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι και Ιούλιο 2021.
  • Από την 11η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεκμισθωτές ακινήτων δύνανται να υποβάλουν τροποποιητική «Δήλωση COVID» για τους παραπάνω μήνες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά και εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί, ο τελευταίος μισθωτής του ακινήτου είναι ο δικαιούχος της μείωσης ή της απαλλαγής ενοικίου, εφόσον εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ. Ο δεύτερος στη σειρά, ο υπεκμισθωτής, μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση εάν ήταν και αυτός πληττόμενος επαγγελματίας. Ο πρώτος στην κατάταξη δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δικαιούται όλο το μίσθωμα ή την αποζημίωση εάν δεν την εισπράττει ο υπεκμισθωτής του.

Σε κάθε περίπτωση το δημόσιο μια φορά αποζημίωση για κάθε μισθωμένο / υπεκμισθωμένο ακίνητο, με κατ΄ αρχήν δικαιούχο τον υπεκμισθωτή, ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται σε καταβολή πλήρους μισθώματος στον ιδιοκτήτη. Όταν ο υπεκμισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωση, τότε και μόνον τότε, δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής.

Όπως ορίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ:

  • Δικαιούχος για την είσπραξή της είναι καταρχάς ο υπεκμισθωτής, εφόσον, ο υπομισθωτής κατέβαλε μειωμένο ή δεν κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα, ως πληττόμενος, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και υπέβαλε «Δήλωση COVID».
  • Εφόσον ο υπεκμισθωτής ωφελήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13 ν.4690/2020 (δηλαδή πήρε αποζημίωση), δεν μπορεί να ωφεληθεί από την καταβολή μειωμένου μισθώματος ή την απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος (δηλαδή δεν μπορεί να κουρέψει και το ενοίκιο που δίνει στον ιδιοκτήτη).

Με βάση τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ  θα προσδιορίσει ποιος δικαιούται να λάβει την αποζημίωση και ποιοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να είχαν εισπράξει ολόκληρο το ενοίκιο. Αν και θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα, αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει (για όσες δηλώσεις έχουν ολοκληρωθεί) και μετά την εκκαθάριση και των νέων δηλώσεων, θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Πηγή: newsbeast.gr