Προθεσμία τριών (3) μηνών για τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Oχημάτων, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής, έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες στην Κρήτη. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η απόφαση αποσκοπεί στην επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στις 10 Νοεμβρίου 2020, την Δ.Ε. Καστελλίου και τη Δ.Ε. Θραψανού του δήμου Μινώα Πεδιάδας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2020, την Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού και την 2η Κοινότητα της Δ.Ε. του δήμου Ηρακλείου στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2020, τον δήμο Χερσονήσου στις 20 Οκτωβρίου 2020 της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των ως άνω πληγεισών Περιφερειακών Ενοτήτων, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις υπόψη περιοχές.

Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν – διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής, με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός, εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.

Αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή χάθηκαν κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο

Χωρίς την καταβολή παραβόλων θα μπορούν οι πληγέντες της Κρήτης να αντικαταστήσουν τις άδειες οδήγησης που χάθηκαν ή καταστράφηκαν κατά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που συνέβησαν από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου και από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου 2020, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Συνεπώς, οι πολίτες θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», με εξαίρεση όσα αφορούν στα παράβολα.

Η απόφαση αφορά στις περιοχές:

  • Δήμος Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (καιρικά φαινόμενα εκδηλωθέντα στις 20-10-2020).
  • Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού και 2η Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Ηρακλείου της Π.Ε. Ηρακλείου (καιρικά φαινόμενα εκδηλωθέντα από 20-10-2020 έως και 22-10-2020).
  • Δημοτική Ενότητα Καστελλίου και Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Π.Ε. Ηρακλείου (καιρικά φαινόμενα εκδηλωθέντα στις 06-11-2020 και 07-11-2020).
  • Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (καιρικά φαινόμενα εκδηλωθέντα στις 10-11-2020).

Για την απαλλαγή από την καταβολή των παραβόλων απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιπροσθέτως, δήλωσης απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε αστυνομικό τμήμα, η οποία απαιτείται να έχει υποβληθεί στο αστυνομικό τμήμα το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: newsbeast.gr