Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο στήριξης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεωνς που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Κρήτη.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών, έναντι της επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

• 1.000 ευρώ για ελαφρές ζημιές,

• 3.000 ευρώ για σοβαρές ζημιές,

• 6.000 ευρώ για πολύ σοβαρές ζημιές.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Δημοτικής Ενότητας Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν πληγεί καθοριστικά από τις πλημμύρες και οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, ενώ οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN στο myAADE (myaade.gov.gr) της ΑΑΔΕ.

Επισημαίνεται ότι η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση πρώτης αρωγής χορηγείται έναντι της επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα στις ως άνω περιοχές και που έχουν υποστεί υλικές ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τις πλημμύρες σε στοιχεία του ενεργητικού τους. Παράλληλα, πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, προκειμένου να διενεργηθεί εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών και να αποσταλούν οι σχετικές καταστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.4797/2021.

Το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις συμψηφίζεται με το ποσό της επιχορήγησης όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή του υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή: newsbeast.gr