Ο Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, μίλησε στο 4ο Renewable & Storage Forum, όπου τόνισε την ανάγκη να επισπεύσουμε την πράσινη μετάβαση μέσα από έργα διασυνδέσεων και ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μάργαρης τόνισε τη σημασία των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που υλοποιεί ή δρομολογεί ο Διαχειριστής ενώ στάθηκε στις απαραίτητες βελτιώσεις που απαιτούνται σε θεσμικό επίπεδο για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας με την αυστηροποίηση του χρόνου δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από επενδύσεις ΑΠΕ που λιμνάζουν, εν μέσω έκρηξης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

«Οι εν λειτουργία ΑΠΕ σήμερα ανέρχονται σε σχεδόν 10 GW και τα έργα με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε 12 GW. Θα πρέπει τα έργα που δεσμεύουν χώρο να είναι έργα που υλοποιούνται. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε φάση υλοποίησης αρκετά από αυτά τα έργα. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε, ήδη από το προηγούμενο διάστημα, να περιοριστεί ο χρόνος που οι επενδυτές θα έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικό χώρο για έργα που λιμνάζουν, προκειμένου να αποδεσμευθεί χωρητικότητα για νέες και βιώσιμες μονάδες που μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα. Το ΥΠΕΝ ετοιμάζει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ επεσήμανε ότι ο Διαχειριστής συνεισφέρει στην ταχεία ωρίμανση του σχετικού πλαισίου, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, το οποίο σκιαγραφεί ήδη τα διαφορετικά είδη αποθήκευσης που ωριμάζουν από πλευράς επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα είδη αποθήκευσης που μελετώνται αφορούν:

  1. Αποθήκευση μέσα στα έργα ΑΠΕ, με προφανή συμβολή στη λειτουργία των ίδιων των μονάδων, καθώς οι επενδυτές θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται βέλτιστα την παραγόμενη ενέργεια σε συνθήκες κορεσμού, συνολικά, του Συστήματος.
  2. Αποθήκευση stand-alone, που θα συμβάλει στην διαχείριση του ισοζυγίου ενέργειας ώστε να μειωθούν τα ποσοστά περικοπών που προβλέπουμε στις μελέτες, σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.
  3. Έργα αποθήκευσης με ενσωματωμένες μονάδες ΑΠΕ. «Ως Διαχειριστής, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να στηριχθούμε στις μπαταρίες τα επόμενα χρόνια για να διασφαλίσουμε την αποδοτικότερη λειτουργία του Συστήματος. Η Γερμανία που βρίσκεται σε φάση στρατηγικού επαναπροσδιορισμού στην Ενέργεια, λόγω της κρίσης με τη Ρωσία, πέρα από το γεγονός ότι δίνει τεράστια ώθηση στα υπεράκτια αιολικά και τις διασυνδέσεις με τα γειτονικά κράτη στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική, δοκιμάζει το πώς η αποθήκευση μπορεί να αποτελεί οργανικά μέρος του Συστήματος Μεταφοράς (Storage for Transmission). Για να μπορεί η αποθήκευση να συμβάλλει τα μέγιστα ως προς το ισοζύγιο ενέργειας και τη διαχείριση των συμφορήσεων στα δίκτυα, θα πρέπει να απορροφά και να εγχέει ενέργεια, όταν το χρειάζεται το Σύστημα. Η αγορά θα πρέπει, λοιπόν, να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο που να το εξασφαλίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, η λειτουργία αποθηκεύσεων από τον Διαχειριστή θα δώσει την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρικού χώρου για ΑΠΕ», κατέληξε ο κ. Μάργαρης.

Πηγή: newsbeast.gr