Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις του Market Pass, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα ανοίξει αρχές Φεβρουαρίου. Το Market Pass μπορεί να δαπανηθεί για αγορές στο λιανικό εμπόριο τροφίμων σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και λαϊκές αγορές, στο βαθμό που οι πωλητές χρησιμοποιούν POS. Σε πρώτη φάση η ειδική πλατφόρμα για το επίδομα market pass θα ανοίξει σταδιακά στο vouchers.gov.gr σύμφωνα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ. Στη συνέχεια το ποσό της επιδότησης που δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι θα καταβληθεί είτε με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στα smartphone των ενδιαφερόμενων, είτε μειωμένο σε τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει.

Το μηνιαίο όριο

Το μηνιαίο όριο αγορών για κάθε νοικοκυριό θα φτάνει τα 220 ευρώ -για μονομελές νοικοκυριό- και θα αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε μέλος στην οικογένεια και έως 1.000 ευρώ αγορές.

Τα ποσά που αναλογούν στον κάθε πολίτη θα πιστώνονται κάθε μήνα σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στα καταστήματα που βρίσκονται στο πρόγραμμα. Αν ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων

Φιλοξενούμενοι: Δεν επιδοτούνται

Ετήσιο εισόδημα

Άγαμος: Έως 16.000 ευρώ

Έγγαμος χωρίς παιδιά ή Μονογονεϊκή 1 παιδί: Έως 24.000 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί ή μονογονεϊκή 2 παιδιά: Έως 29.000 ευρώ

Έγγαμος με 2 παιδιά: Έως 34.000 ευρώ

Έγγαμος με 3 παιδιά: Έως 39.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία:

Άγαμοι: Έως 250.000 ευρώ

Έγγαμοι – Μονογονεϊκές: Έως 400.000 ευρώ

Ανώτατο όριο αγορών & ποσό επιδότησης

Άγαμος:

Αγορές 220 ευρώ/μήνα:

* Μηνιαία επιδότηση 22 ευρώ

* Εξαμηνιαία επιδότηση 132 ευρώ

Έγγαμος χωρίς παιδιά – Μονογονεϊκή 1 παιδί

Αγορές 320 ευρώ /μήνα:

* Μηνιαία επιδότηση 32 ευρώ

* Εξαμηνιαία επιδότηση 192 ευρώ

Έγγαμος με 1 παιδί – Μονογονεϊκή 2 παιδιά:

Αγορές 420 ευρώ/μήνα:

* Μηνιαία επιδότηση 42 ευρώ

* Εξαμηνιαία επιδότηση 252 ευρώ

Έγγαμος με 2 παιδιά – Μονογονεϊκή 3 παιδιά

Αγορές 520 ευρώ/μήνα:

* Μηνιαία επιδότηση 52 ευρώ

* Εξαμηνιαία επιδότηση 312 ευρώ

Έγγαμος με 3 παιδιά:

Αγορές 620 ευρώ/μήνα:

* Μηνιαία επιδότηση 62 ευρώ

* Εξαμηνιαία επιδότηση 372 ευρώ

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης:

α) Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.
β) Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021 όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 και άλλες πηγές.

Πηγή: newsbeast.gr