Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μίλησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων – Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες και τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι πρωτοβουλίες που αφορούν την παραγωγή και προμήθεια κοινού αμυντικού εξοπλισμού.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι οι επικρατούσες συνθήκες και το περιβάλλον ασφάλειας, επιτάσσουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για συνεργασία στην παραγωγή και κοινές προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού (defence capabilities), κατά τρόπο που θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών και της ΕΕ, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, θα έχει θετικό αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, και στην ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών των κρατών-μελών της ΕΕ.

Επίσης, υπογράμμισε επίσης την ενεργό ελληνική συμμετοχή στην αποστολή παροχής στρατιωτικής συνδρομής στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της και την αντιμετώπιση του ρωσικού αναθεωρητισμού.

Μάλιστα, ανέδειξε την σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EPF) όσον αφορά την άμεση και ουσιαστική στήριξη της Ουκρανίας για παροχή αμυντικού υλικού βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς επίσης την ανάγκη γεωγραφικής ισορροπίας στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό.

Πηγή: newsbeast.gr