«Βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η άμεση προώθηση νεότερου σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου άλλη μία προσπάθεια ρύθμισης του θέματος», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, από το βήμα του Κοινοβουλίου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, με θέμα την αποζημίωση των στρατιωτικών για τη νυχτερινή εργασία τους».

Όπως τόνιζε ο υπουργός, «το γεγονός ότι δεν έχει εισέτι εκδοθεί η οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Οικονομικών, οφείλεται στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των ετών 2019-2022.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το ΥΠΕΘΑ είχε διαβιβάσει στο υπουργείο Οικονομικών σχέδιο ΚΥΑ, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η άμεση προώθηση νεότερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να εκκινήσει, εκ νέου, άλλη μία προσπάθεια ρύθμισης του θέματος».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Σύμφωνα με τον νόμο 4472/2017 (άρθρο 127 παράγραφος Δ’), προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδιοτυπία των συνθηκών, υπό τις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Πηγή: newsbeast.gr