Στις 6 Δεκεμβρίου η Ολομέλεια της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα (consensus) την προωθούμενη από την Ελλάδα Απόφαση για την επιστροφή ή απόδοση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους («Return or restitution of cultural property to the countries of origin»), αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτελεί αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία και υποβάλλεται από τη χώρα μας ανά τριετία, επισημαίνεται.

Σημειώνεται ότι εφέτος την εν λόγω Απόφαση συγκηδεμόνευσαν 111 από τα 193 κράτη – μέλη του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό κρατών που έχουν συγκηδεμονεύσει αυτή την Απόφαση σε σύγκριση με το παρελθόν, μεταξύ των οποίων και σημαντικός αριθμός αφρικανικών χωρών, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση και προστίθεται: Τόσο μεγάλος αριθμός συγκηδεμόνων δεν χαρακτηρίζει συχνά Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αποτελούν πρωτοβουλίες μίας, μόνον, χώρας.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη μία αξιοσημείωτη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας, σε συνέχεια και της πρόσφατης ομόφωνης υιοθέτησης της Απόφασης για την προστασία των δημοσιογράφων από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογραμμίζει περαιτέρω το υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει:

«Η τελευταία αυτή επιτυχία της χώρας μας εντάσσεται στο πλαίσιο των άοκνων διεθνών προσπαθειών της για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών ειδικότερα, αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα, από την παράνομη διακίνησή τους τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου. Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη επανένταξης στο ιστορικό τους περιβάλλον πολιτιστικών αγαθών που έχουν κλαπεί και κατέχονται παράνομα».

Πηγή: newsbeast.gr