Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του 2022 και συνολικά αφορά 25.000 θέσεις εργασίας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους για αιτήσεις, όπου θα αφορούν σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας, ώστε να εργαστούν σε Δήμους, υπουργεία και άλλους φορείς.

Η προθεσμία είναι μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου και το νέο πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

  • Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπ’ όψιν οι αυξημένες ανάγκες των Δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)
  • Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3%)
  • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4%)
  • Λοιποί φορείς: 1.689 θέσεις (6,7%)

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το σύνολο των ωφελουμένων

Με το νέο πρόγραμμα θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς, 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Ειδικότερα, με το νέο πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες για ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου, κ.ά.), 53 ειδικότητες για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά/λογιστικά, οδηγοί, φύλακες, κ.ά.), 37 ειδικότητες για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. πληροφορικής, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, κ.ά.) και 60 ειδικότητες για ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κ.ά.).

Σημειώνεται, πως ο Οργανισμός είχε δώσει παράταση για θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Πηγή: newsbeast.gr