Βελτιώσεις στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21/2).

Σύμφωνα με την διάταξη τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4738/2020 σχετικά με τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Παρέχεται:

  • η δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ανωτέρω διαδικασία και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
  • υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, η δυνατότητα εξαίρεσης ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής κατά την υποβολή αίτησης οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του,

β. Ορίζεται η Φορολογική Διοίκηση αρμόδια για τη διαγραφή οφειλών βεβαιωμένων σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων των οφειλών υπέρ τρίτων,

γ. Προβλέπεται, σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό, η χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης,

δ. Τίθεται προθεσμία 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπό ψήφιση διατάξεων, για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων για τις οριζόμενες κατηγορίες οφειλετών.

Πηγή: newsbeast.gr