Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του έτους οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία με δυο κινήσεις να καλύψουν τα τεκμήρια του 2021 στην περίπτωση που πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα. Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες για να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθούν εντός του 2021 και να αποφευχθεί η επιβολή έξτρα φόρου με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2022.

Να σημειωθεί ότι το 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων έπεσαν 2.032.887 φορολογούμενοι, υπόχρεοι και σύζυγοι, στους οποίους καταλογίστηκε επιπλέον εισόδημα ύψους 6,35 δισ. ευρώ και αυξημένοι φόροι εισοδήματος.

Οι δύο κινήσεις

Οι δύο κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα και εντός του 2021 από τους φορολογούμενους είναι οι εξής:

  1. Να λάβουν δάνειο εντός του 2021 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Αν πρόκειται για αγορά περιουσιακού στοιχείου, π.χ. αυτοκινήτου, θα πρέπει να έχει ληφθεί, βάσει ημερομηνίας, πριν την αγορά του. Αν πρόκειται για δάνειο από συγγενείς και φίλους το «δάνειο» πρέπει να ληφθεί εντός του 2021.
  2. Δωρεά ή γονική παροχή εντός του 2021. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2021 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2021. Φέτος, με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ, η κάλυψη των τεκμηρίων γίνεται «αφορολόγητα». Ωστόσο, η δήλωση στην Εφορία των δωρεών ή γονικών παροχών χρηματικών ποσών θα πρέπει να γίνει έως 31 Δεκεμβρίου 2021, για να ισχύει για την κάλυψη των τεκμηρίων του 2021.

Τεκμήρια

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αντικειμενικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου είναι οι ακόλουθες:

  • Το ποσό που καταβλήθηκε το 2021 για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.
  • Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κύριες κατοικίες, καθώς και ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες των βοηθητικών χώρων αυτών καθώς και των ιδιόκτητων ή μισθωμένων αυτοτελών ή δωρεάν παραχωρούμενων βοηθητικών χώρων.
  • Δαπάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτής χρήσης και αυτοκινήτων τύπου JEEP.
  • Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
  • Δαπάνη οικιακών βοηθών (πέραν του ενός), οδηγών αυτοκινήτου, δασκάλων, κλπ.
  • Δαπάνες σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
  • Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων.
  • Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές). Στις παραπάνω αντικειμενικές δαπάνες προστίθεται και ένα ποσόν ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Πηγή: newsbeast.gr