Μείωση κατά 50% ακόμα και πλήρη απαλλαγή από το φετινό ΕΝΦΙΑ για αδύναμα νοικοκυριά και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και εκπτώσεις έως 30% ανάλογα με την αξία του ακινήτου για όλους τους φορολογούμενους προβλέπει ο νόμος για το νέο ΕΝΦΙΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση το τοπίο διαμορφώνεται ως εξής:

Ποιοι έχουν έκπτωση 50%

Τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος
  2. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Ποιοι έχουν απαλλαγή 100%

Τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον:

  1. το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  2. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα

Πότε και πόσο «κουρεύεται» ο φόρος για όλους του ιδιοκτήτες ακινήτων

Για τα φυσικά πρόσωπα το ποσό του ΕΝΦΙΑ μειώνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως εξής:

  • για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ κατά ποσοστό 30%
  • για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%
  • για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 250.000 ευρώ, κατά ποσοστό 20%
  • για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 300.000 ευρώ, κατά ποσοστό 15%
  • για αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ, κατά ποσοστό 10%

Επισημαίνεται ότι στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού

Πηγή: newsbeast.gr