Όνειρο του κάθε ανθρώπου είναι η κατασκευή του δικού του σπιτιού. Ένα σπίτι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του! Ακόμα κι αν δε το ξεκινήσει απ’ τα θεμέλια η εταιρία HQP  μπορεί να τον βοηθήσει στην πλήρη ανακαίνιση του είδη υπάρχοντα χώρου. Καθώς παρέχει υπηρεσίες κτιριακής υποστήριξης και πιο συγκεκριμένα, εκτίμησης ακινήτων, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων αυτοψίας, κατασκευή σπιτιού και συντήρησης ακινήτων.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν, με συνέπια και αμεσότητα, να διεκπεραιώσουν πλήθος τεχνικών εργασιών. Όσον αφορά την εκτίμηση ακινήτων, στο δυναμικό της εταιρείας υπάρχουν πιστοποιημένοι εκτιμητές που είναι σε θέση να πιστοποιήσουν αξιόπιστα την αξία κάθε είδους ακινήτου.

Αναλαμβάνει την εύρεση της αγοραίας – εμπορικής αξίας για λόγους χρηματοοικονομικής αναφοράς. Την εύρεση της εύλογης αξίας ακινήτων, την εύρεση της ασφαλιστέας αξίας, και τέλος την εύρεση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης .

Στις παροχές της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός που απαιτείται σε περιπτώσεις αναπαλαίωσης, επισκευής, συντήρησης ή αποκατάστασης ενός ακινήτου, ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, εμπορικής αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτου.

Τόσο σε επίπεδο μελέτης ενός έργου όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο η HQP αποτελεί μία σύγχρονη, μοντέρνα και πρωτοποριακή επιλογή στον κλάδο των οικοδομικών έργων. Προσφέρει στους πελάτες αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υψηλής αισθητικής, εργονομία και λειτουργικότητα των κτηριακών κατασκευών, άριστη ποιότητα κατασκευής, άριστη συνεργασία με τον πελάτη για τυχόν τροποποιήσεις και τέλος σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.

Έμπειροι συνεργάτες μηχανικοί και εκτιμητές διενεργούν ολοκληρωμένες και έγκυρες είτε για την καταγραφή ζημιών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο η κατάσταση  χρήζει μίας τέτοιου είδους υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει επιτόπια αυτοψία μηχανικού για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, συνέντευξη από έμπειρο προσωπικό με σκοπό να διαπιστωθούν οι ανάγκες αλλά και οι περιορισμοί από την πλευρά του πελάτη. Σύνταξη της τελικής πρότασης που καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη, συγγραφή  υποχρεώσεων που περιλαμβάνει την πλήρη καταγραφή των υλικών , των οικονομικών στοιχείων και του χρονοδιαγράμματος του έργου που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Στόχος των στελεχών της HQP είναι να προσφέρουν στους πελάτες τους κτιριακές κατασκευές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Επιπλέων, η HQP αναλαμβάνει υπηρεσίες γενικής συντήρησης. Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, καθαρισμό κτιρίων, υπηρεσίες απολύμανσης, υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, συντήρηση κτιριακών υποδομών, ποιοτικό έλεγχο πυροσβεστήρων και υπηρεσίες μελέτης και συντήρησης περιβάλλοντα χώρου.

Ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη η HQP και το προσωπικό της είναι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ως πρωταρχικό στόχο έχουν την ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών.

Πηγή: newsbeast.gr