Στην Έκθεση, που αφορά στο οικονομικό έτος 2021 (1/1/2021-31/12/2021), περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο διαχείρισης αλλά και στις επιδόσεις του Ομίλου στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτά έχουν προκύψει από τη σχετική ανάλυση ουσιαστικότητας (βάσει των Προτύπων GRI), αλλά και σε άλλα σημαντικά θέματα, όπως αυτά προκύπτουν από το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου. Η Έκθεση απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου FOURLIS και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και τις επιδόσεις του Ομίλου στα θέματα αυτά.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2021 καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), επιλογή “core”. O Όμιλος FOURLIS θεωρεί ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη δέσμευσή του για σύνδεση της ευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδράσεις και την ευρύτερη συμβολή του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε.

Για τη σύνταξη της Έκθεσης ελήφθησαν, επιπλέον, υπόψη συγκεκριμένοι δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022), athexgroup.gr/el/web/guest/esg-reporting-guide

Ο Όμιλος FOURLIS συμμετέχει από το 2021 στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Έκθεση αποτελεί και την Αναφορά Προόδου (“Communication on Progress”) του Ομίλου, ως προς την τήρηση των δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση, την οποία ο Όμιλος FOURLIS προσυπογράφει από το 2008. Ο Όμιλος αποτελεί, επίσης, ιδρυτικό μέλος του δικτύου UN GLOBAL COMPACT HELLAS.

Την ευθύνη για τη δημιουργία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2021 είχε η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS. H Έκθεση έλαβε εξωτερική διασφάλιση από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος. Τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad Design Tribe.  

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο fourlis.gr

Πηγή: newsbeast.gr