Με το βλέμμα στραμμένο στην ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη με νέα έργα και επενδύσεις μεγάλης εγχώριας προστιθέμενης αξίας που ενισχύουν την αγορά εργασίας και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για ένα αειφόρο μέλλον. 

Την ουσιαστική συμβολή της δραστηριοποίησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας, επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της μελέτης κοινωνικοοικονομικής επίδρασης για το 2021. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος, από τις δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη χώρα μας το περασμένο έτος, προέκυψαν τα παρακάτω οφέλη σε εθνικό επίπεδο:

  • € 635 εκατ. ή 0,35% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιούργησε ο Όμιλος.
  • € 264 εκατ., δηλαδή 0,4% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους, προήλθαν από τη δραστηριότητα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
  • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίζει το εισόδημα 54.304 ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία 
  • 20.886 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ήτοι 0,55% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, υποστηρίζονται μέσω των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 
  • Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας που προσφέρει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υποστηρίζει άλλες 6 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
  • € 443 εκατ. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τους εγχώριους προμηθευτές από τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Σταθερός αρωγός της κοινωνίας

Επιπλέον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης που υλοποιεί, διέθεσε € 3,54 εκατ. μεταξύ άλλων  για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν μέσω της πανδημίας, τη δημιουργία σχολικών υποδομών σε σεισμόπληκτες περιοχές (πλήρης ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου), την παροχή μηχανημάτων έργου στην Πολιτική Προστασία και στο Πυροσβεστικό Σώμα για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών και τη δημιουργία προγράμματος στήριξης επαγγελματιών πρωτογενούς τομέα στην Εύβοια, ενώ συνέβαλε στην υλοποίηση πλήθους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε όλη την Ελλάδα, μέσω του χορηγικού του προγράμματος. 

Υποστηρικτής της νέας γενιάς

Παράλληλα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία, τις ικανότητες και το ταλέντο των νέων ανθρώπων. Όπως κάθε χρόνο, χορηγεί μέσω των εταιρειών του εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές τις δράσεις εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η οικονομική ενίσχυση των ομάδων «TUCer» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Greco Racing Team» καθώς και της ομάδας «Lamborgenius Team» του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Πρωταγωνιστής στις δράσεις για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

Με ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της χώρας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσα από τη θυγατρική του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση  εγκατεστημένης ισχύος 6,4 GW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσα στην επόμενη επταετία. Παράλληλα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, ο Όμιλος έχει αναλάβει τη σημαντική πρωτοβουλία της μετατροπής του στρατιωτικού αεροδρομίου της 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα σε «πράσινη» εγκατάσταση, καλύπτοντας τις ανάγκες του κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η υλοποίηση προχωρά και σύντομα η 115 Π.Μ. στη Σούδα θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσμίως που θα λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις, ενώ το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των αναγκών θέρμανσης, θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ.

Με σεβασμό στον πολιτιστικό πλούτο των περιοχών δραστηριοποίησής του

Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας η θυγατρική του Ομίλου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στηρίζει μέσω χορηγιών δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:

-H υποστήριξη για δεύτερη χρονιά, στην υποβρύχια αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιείται στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η οποία έχει ήδη φέρει στο φως ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

-Tο ερευνητικό πρόγραμμα επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας στην ακρόπολη του ΓΛΑ Βοιωτίας, μια ανασκαφή που συμβάλλει στην κατανόηση του μυκηναϊκού πολιτισμού στην περιοχή.

-H αρχαιολογική έρευνα στη θέση Γκουριμάδι στη Νότια Εύβοια, καθώς και η εκπόνηση μελέτης υποστύλωσης και ανάδειξης  του αρχαίου κάστρου «Ριζόκαστρο» στο δήμο Κύμης Αλιβερίου.

Βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας

Με πολυσχιδή δραστηριότητα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί στα έργα παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, στις υποδομές και στις παραχωρήσεις, απασχολώντας 4.000 εργαζομένους και προωθώντας προς υλοποίηση επενδύσεις  6,5 δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Πηγή: newsbeast.gr