Το νομοσχέδιοτου υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών πέρασε με ομοφωνία από την Βουλή, καθώς υπέρ της αρχής δήλωσαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής.

Παρόλα αυτά, «παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».

Πηγή: newsbeast.gr