Πλέον στο gov.gr θα μπορούν οι αγρότες να κάνουν αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης για το 2022, μέσω της ιστοσελίδας eae.opekepe.gov.gr του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το μόνο που θα χρειάζονται είναι οι κωδικοί Taxisnet.

Έτσι, με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του διαδικτυακά είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των αγροτών της χώρας και των 412 ΚΥΔ που ήδη λειτουργούν, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους. Περαιτέρω, ενισχύεται ο θεσμικός ρόλος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος και διευκολύνοντας τη διασταύρωση των στοιχείων.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα προηγμένα δεδομένα και εργαλεία και φιλοξενείται στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).

Πηγή: newsbeast.gr