Στην αλλαγή προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας και όχι σε εφήμερες λύσεις στοχεύει το σχέδιο ανάπτυξης της επιτροπής Πισσαρίδη, του οποίου η τελική έκθεση θα παρουσιαστεί σήμερα στις 17.30 το απόγευμα στον πρωθυπουργό μέσω τηλεδιάσκεψης.

Της Γεωργίας Σκιτζή

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η συστηματική αύξηση των εξαγωγών, η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία και η ενίσχυση της εργασίας. Επισημαίνεται ότι οι βασικές προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη έχουν ήδη ενσωματωθεί στην πρώτη μορφή του εθνικού σχεδίου, το οποίο και θα λάβει την οριστική του μορφή στις αρχές του 2021.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός στη συνέχεια θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, το εθνικό σχέδιο για την οικονομία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και μετά θα εισαχθεί στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή «οι πόροι που προγραμματίζεται να γίνουν διαθέσιμοι από την ΕΕ θα πρέπει αφενός να χρησιμοποιηθούν για κατάλληλη υποστήριξη των απαραίτητων υποδομών και αφετέρου για χρηματοδότηση δομικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών». Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιηθούν μαζί με ένα πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που θα αφορούν τον δημόσιο τομέα και την παραγωγή ώστε να τεθεί η οικονομία σε υψηλότερη αναπτυξιακή τροχιά.

Οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν:

  • την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ,
  • την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας,
  • την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση
  • την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων,
  • την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης,
  • την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων,
  • την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών.

Οι καθηγητές προτείνουν 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής:

1. Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.

2. Επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.

3. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας.

4. Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.

5. Υποστήριξη των γυναικών, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

6. Εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.

7. Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος.

8. Συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση.

9. Εκσυγχρονισμός του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.

10. Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

11. Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.

12. Σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.

13. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

14. Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.

15. Ανάπτυξη υποδομών.

Η σύνθεση της επιτροπής

Πρόεδρος είναι ο Χριστόφορος Πισσαρίδης (καθηγητής του LSE και Πανεπιστημίου Κύπρου, Βραβείο Nobel Οικονομικών 2010) και αναπληρωτής του ο Νίκος Βέττας (Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, καθηγητής ΟΠΑ). Λοιπά μέλη της με συντονιστικό ρόλο είναι οι Δημήτρης Βαγιανός (καθηγητής στο LSE) και Κωσταντίνος Μεγήρ (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yale). Στην Επιτροπή συμβάλλουν επίσης, με συμβουλευτικό ρόλο, ειδικοί σε θέματα που αφορούν επιμέρους πλευρές, θεσμούς και δεδομένα της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: newsbeast.gr