Οι Μετρήσεις Αναφορών (Citation Metrics) αναγνωρίζονται ευρέως ως σημαντικοί δείκτες αναγνώρισης του αντίκτυπου της ερευνητικής εργασίας που διεξάγεται από ακαδημαϊκούς. Με απλά λόγια, αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο μια ερευνητική εργασία ή ένα ακαδημαϊκό κείμενο ενός ακαδημαϊκού αναφέρεται σε άλλα έργα ακαδημαϊκής εργασίας.

Η φετινή ενημερωμένη λίστα που αξιολογεί και κατατάσσει ερευνητές παγκοσμίως με βάση τις αναφορές τους, δημοσιεύτηκε στο Elsevier BV (Baas, Boyack και Ioannidis 2021, «Αύγουστος 2021 ενημέρωση δεδομένων για «Ενημερωμένες βάσεις δεδομένων επιστημονικών συγγραφέων τυποποιημένων δεικτών αναφορών»). Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Ιωαννίδη (John P.A. Ioannides), πέτυχε μια καθολική κανονικοποίηση των μετρήσεων αναφορών και δημιούργησε λίστες δεδομένων με τους κορυφαίους 100,.000 ερευνητές στον κόσμο από κάθε επιστημονικό κλάδο. Οι επιστήμονες ταξινομούνται σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία.

Πέντε ακαδημαϊκοί από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκονται φέτος στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως σύμφωνα με τη λίστα: ο Δρ. Απόστολος Ζαραβίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Θετικών Επιστημών που περιλαμβάνεται στη λίστα Ογκολογίας & Καρκινογένεσης, ο Δρ. Παναγιώτης Παπαγεώργης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας στη Σχολή Θετικών Επιστημών, επίσης στην Ογκολογία & Καρκινογένεση, ο Καθ. Γεώργιος Πετρίκκος, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, στη Μικροβιολογία, ο Καθ. Σπύρος Σπύρου, από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην Κοινωνική Εργασία, και ο Δρ. Σταύρος Αντωνίου, Επιστημονικός Συνεργάτης στην Ιατρική Σχολή.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου, συνεχάρη θερμά τους πέντε ακαδημαϊκούς, λέγοντας ότι η συμπερίληψή τους σε αυτόν τον καταξιωμένο κατάλογο αποτελεί πολύ σημαντικό επίτευγμα και μεγάλη αναγνώριση της έρευνάς τους.

Ο Δρ. Απόστολος Ζαραβίνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής του Καρκίνου στο Τμήμα Επιστημών Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστής του προπτυχιακού προγράμματος στις Βιολογικές Επιστήμες (BSc in Biological Sciences), καθώς και επικεφαλής της ομάδας του εργαστηρίου Γενετικής Καρκίνου, Γονιδιωματικής & Βιολογίας Συστημάτων του Βασικού και Μεταγραφικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (Basic and Translational Cancer Research Center – BTCRC). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, King’s College Hospital και πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Γενετική του Καρκίνου στο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του εκπαίδευση στην Ανοσογενετική και τη Γενετική του Καρκίνου στο Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία. Εργάστηκε επίσης ως Αναπληρωτής Καθηγητής στη Γενετική στο Τμήμα Βασικής Ιατρικής Επιστήμης του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Κατάρ. Το ερευνητικό του έργο στοχεύει στην προηγμένη κατανόηση της καρκινογένεσης μέσω της διερεύνησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιδίων, καθώς και στη αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο το μικρο περιβάλλον του όγκου σχετίζεται με διάφορες πτυχές της βιολογίας του.

Ο Δρ. Παναγιώτης Παπαγεώργης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έλαβε το Πτυχίο του (B.Sc.) στη Βιολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διδακτορικό του στην Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Είναι Διευθυντής του Βασικού και Μεταγραφικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (Basic and Translational Cancer Research Center – BTCRC) και Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «Μικροπεριβάλλον  Όγκων, Μετάσταση και Πειραματική Θεραπευτική». Τα γενικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση των μοριακών γεγονότων που οδηγούν την εξέλιξη του καρκίνου σε διάφορα στάδια μετάστασης, συμπεριλαμβανομένου του λήθαργου. Ενδιαφέρεται επίσης για την αποκρυπτογράφηση των ρόλων του μικροπεριβάλλοντος όγκου (Tumor Microenvironment – TME), συμπεριλαμβανομένων των ανοσοκυττάρων, των συστατικών της εξωκυτταρικής μήτρας (Extracellular Matrix – ECM) και των εκκρινόμενων κυτοκινών, όπως ο TGFβ, στην ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών για την αναδιαμόρφωση του TME και τη βελτίωση της παροχής και της αποτελεσματικότητας των χημειο- , νανο- και ανοσοθεραπειών σε μοντέλα ζωικών όγκων.

Καθηγητής Γεώργιος Πετρίκκος είναι Πιστοποιημένος Ιατρός Παθολογίας και Λοιμωδών Νόσων. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Κοσμήτορας, και Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Καθ. Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής Ανθρωπολογίας στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το έργο του διερευνά, μεταξύ άλλων, την πολιτική ζωή παιδιών και νέων (ιδιαίτερα σε σχέση με τον εθνικισμό, τη μετανάστευση και τα σύνορα), καθώς και θέματα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και παραγωγής γνώσης στις σπουδές παιδικής ηλικίας. Η παρούσα έρευνά του αφορά τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη δράση για το κλίμα και τη διαγενεακή μετάδοση της τοπικής γνώσης στις παράκτιες κοινότητες. Είναι συγγραφέας του Disclosing Childhoods (2018, Palgrave) και συνεκδότης των Reimagining Childhood Studies (2019, Bloomsbury) και Children and Borders (2014, Palgrave). Είναι εκδότης του περιοδικού Childhood (SAGE), συντάκτης της σειράς βιβλίων Studies in Childhood and Youth (Palgrave), και βοηθός εκδότης του The SAGE Encyclopaedia of Children and Childhood Studies.

Ο Δρ. Σταύρος Αντωνίου είναι σύμβουλος γενικός χειρουργός στο Mediterranean Hospital στην Κύπρο και επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ηγείται ενός ευρωπαϊκού συνεργατικού δικτύου χειρουργών ελάχιστης επεμβατικότητας ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (European Association for Endoscopic Surgery (EAES) Guidelines Subcommittee), αναπτύσσοντας κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής βασισμένες σε στοιχεία στον τομέα της Χειρουργικής. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη σύνθεση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και στην ποιότητα των οδηγιών κλινικής πρακτικής, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις και αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της Ομάδας Ενωμένης Ευρωπαϊκής Γαστρεντερολογίας (United European Gastroenterology – UEG) Ποιότητα Φροντίδας (Quality of Care), εκπρόσωπος της EAES στη Συνάντηση Μελών της UEG, και μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου της Cochrane Ελλάδος. Είναι θεματικός συντάκτης στο επίσημο περιοδικό της EAES, Surgical Endoscopy, και βοηθός συντάκτης σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά.

Όλες οι πληροφορίες και τα πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της ομάδας του πανεπιστημίου του Στάνφορντ είναι διαθέσιμα σε αυτό το σύνδεσμο: elsevier.digitalcommonsdata.com

Πηγή: newsbeast.gr