Με «σπασμένα τα φρένα» τρέχουν οι αυξήσεις στις τιμές παραγωγού στη  βιομηχανία στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα καθώς τον Ιανουάριο του 2022 ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 30,6% και 32% αντίστοιχα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 30,3%

Το «ράλι» προκάλεσαν κυρίως οι ραγδαίες αυξήσεις τιμών κατά 85,6% στον ενεργειακό τομέα, κατά 20,2% στα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 6,7% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 6% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 5,7% στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο του κλάδου χωρίς την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 11,7%.

Στην ΕΕ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 82,6% στον ενεργειακό τομέα, κατά 20,6% για τα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 7,0% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 6,5% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 5,8% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές στη βιομηχανία χωρίς την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 12,0%.Οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις να καταγράφονται σε Ιρλανδία (60,5%), Ρουμανία (57,3%) και Δανία (54,0%).

Σε μηναία βάση τον Ιανουάριο του 2022, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 5,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,9% στην ΕΕ, σε σύγκριση με Δεκέμβριος 2022.  Ανά κύριο βιομηχανικό κλάδο οι τιμές στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν κατά 11,6% στον τομέα της ενέργειας, κατά 2,7% στα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 2,2% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,6% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,5% στα τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο του κλάδου χωρίς την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 2,2%. Στην ΕΕ, οι τιμές βιομηχανικού παραγωγού αυξήθηκαν κατά 10,7% στον ενεργειακό τομέα, κατά 2,7% στα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 2,1% στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,5% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,4% στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Συνολικές τιμές στη βιομηχανία χωρίς την ενέργεια αυξήθηκε κατά 2,0%.

Οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις  καταγράφηκαν στη Ρουμανία (12,0%), στο Βέλγιο (10,2%) και στη Σλοβακία (8,7%) ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (11,4%), στη Σουηδία (0,7%), στο Λουξεμβούργο (0,3%) και Φινλανδία (0,2%).

Πηγή: newsbeast.gr