Δέκα κατηγορίες εισοδημάτων εξακολουθούν να επιβαρύνονται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης την οποία θέλει να καταργήσει για όλους η κυβέρνηση το 2023 υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται οι αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων, των πολιτικών προσώπων, των δικαστών και των ενστόλων, καθώς επίσης και τα επιδόματα και οι συντάξεις αναπήρων. Αντίθετα για άλλη μια χρονιά οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα απαλλάσσονται πλήρως από την εισφορά αλληλεγγύης.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, εξακολουθούν να υπόκεινται και το 2022 σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων, που υπερβαίνουν μεμονωμένα ή αθροιστικά τα 12.000 ευρώ ετησίως:

  1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή σε στελέχη και υπαλλήλους που υπηρετούν στα υπουργεία, τους ΟΤΑ, τους δημόσιους οργανισμούς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και γενικότερα σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνιαίως οι απασχολούμενοι στα υπουργεία, τους ΟΤΑ, τους δημόσιους οργανισμούς, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης με βάση συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι εκδίδουν για τις αμοιβές αυτές τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από “μπλοκάκια”. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως αποδοχές και αποζημιώσεις των πολιτικών προσώπων (του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, των βουλευτών, των ειδικών και γενικών γραμματέων, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, των περιφερειακών-δημοτικών συμβούλων) και των λειτουργών του Δημοσίου (δικαστικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, ιατρών του ΕΣΥ, καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητών κ.λπ.).
  2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές από συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων από μετοχικά ταμεία και των επιδομάτων που συγκαταβάλλονται με τις συντάξεις.
  3. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
  4. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
  5. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται από δημόσιους φορείς σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
  6. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται από δημοσίους φορείς σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
  7. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων, που χορηγούνται από δημόσιους φορείς.
  8. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς επίσης και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία αερομεταφορών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, το 65% της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της ΥΠΑ.
  9. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
  10. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

Πηγή: newsbeast.gr