Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο επίδομα των συνταξιούχων είπε ότι με εξαίρεση την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ των Χριστουγέννων όλες οι άλλες αυξήσεις είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους αφορά 1.112.000 πολίτες και το ποσό είναι κλιμακούμενο και από 200 έως 300 ευρώ.

Τρία κριτήρια για το ύψος της ενίσχυσης

Η μερική ή και καθόλου αύξηση, το ύψος της σύνταξης και άλλες ενισχύσεις.  

Πέντε κατηγορίες

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις πρώτες 4 είναι αυτοί που δεν έλαβαν καθόλου αύξηση και στην πέμπτη όσοι είδαν αυξήσεις μικρότερες του 7,75%.

Πρώτη κατηγορία: 120.000 συνταξιούχοι το 5% του συνόλου των συνταξιούχων και με άθροισμα κύριων συντάξεων από 800 έως 1000 ευρώ το μήνα. Αυτοί θα λάβουν 300 ευρώ. 

Δεύτερη κατηγορία: Όσοι έχουν προσωπική διαφορά και πήραν μόνο τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Είναι 370.000 συνταξιούχοι με σύνταξη έως 800 ευρώ. Θα λάβουν 300 ευρώ. 

Τρίτη κατηγορία: Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1000 και 1100 το μήνα και είδαν μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, 36 ευρώ το χρόνο. Εδώ, θα έχουμε ενίσχυση πάλι 300 ευρώ και είναι 70.000 συνταξιούχοι. Συνολικά 560.000 συνταξιούχοι θα πάρουν τα 300 ευρώ 

Τέταρτη κατηγορία: Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1100 έως 1600 ευρώ το μήνα και έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν με 111 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτοί είναι 300.000 και θα πάρουν 250 ευρώ. 

Πέμπτη κατηγορία: Αφορά σε συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% αλλά πήραν ενα μικρό ποσοστό. Όσοι παίρνουν κύριες συντάξεις έως 1100 ευρώ και είδαν αύξηση έως 3,49% θα πάρουν 250 ευρώ. Αφορά 94.000 συνταξιούχους. 

Τα 200 ευρώ θα λάβουν 33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα σύνταξης από 1100 ευρώ έως 1600 και έχουν πάρει αύξηση έως 3,49% και επιπλέον 125.000 που έχουν άθροισμα έως 1100 ευρώ και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6% θα πάρουν 200 ευρώ. 

Δεν καλύπτονται συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1600 ευρώ. 

Θα καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου. 

Πηγή: newsbeast.gr