Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο των Υπουργών απόφαση για την προσθήκη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει σειρά από περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν πλήρως, αναφέρει ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς ορισμούς για το τι συνιστά παραβίαση περιοριστικών μέτρων και ποιες κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης, αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου. Όπως επισημαίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικούς βαθμούς επιβολής των κυρώσεων και σε κίνδυνο καταστρατήγησης αυτών των μέτρων, επιτρέποντας ενδεχομένως στα υπό κυρώσεις πρόσωπα να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία και να υποστηρίζουν καθεστώτα που στοχεύουν τα μέτρα της ΕΕ.

Η συμπερίληψη της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων στον κατάλογο των «εγκλημάτων της ΕΕ» είναι το πρώτο από τα δύο βήματα για τη διασφάλιση παρόμοιου βαθμού επιβολής κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και για την αποτροπή προσπαθειών παράκαμψης ή παραβίασης των μέτρων της ΕΕ αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την έκδοση αυτής της απόφασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα περιέχει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Αυτό το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει στη συνέχεια να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: newsbeast.gr