Μόνο ψηφιακά μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους στην Εφορία οι φορολογούμενοι που θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ, να υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή να υποβάλουν αίτηση για συμψηφισμό φόρων. Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Η εφαρμογή καλύπτει πάνω από 250 συναλλαγές και περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και ενημερώνει το φορολογούμενο με email για την πορεία εξέλιξης του αιτήματος.

Πώς υποβάλλονται τα «Αιτήματα»

Η εφαρμογή λειτουργεί με οδηγό και τα βήματά της είναι ξεκάθαρα. Μπορείτε να κινηθείτε μπρος – πίσω στα βήματα για να δείτε και να διορθώσετε κάτι, χωρίς να χάσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη εισάγει.

 1. Κάνετε είσοδο με τους κωδικούς TAXISnet.
 2. Επιλέγετε «Νέο Αίτημα».
 3. Επιλέγετε την Κατηγορία Υπηρεσιών/Επιχειρησιακή περιοχή που αφορά στο αίτημά σας.
 4. Επιλέγετε αν θα υποβάλετε για τον εαυτό σας ή για άλλον φορολογούμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, εισάγετε τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου και εφόσον υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα τα στοιχεία του. Εάν δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση, κάνετε τη σχετική επιλογή και επισυνάπτετε το αντίστοιχο εξουσιοδοτικό έγγραφο.
 5. Επιλέγετε την Υπηρεσία της ΑΑΔΕ στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε.
 6. Επιλέγετε Θεματική Ομάδα.
 7. Επιλέγετε Διαδικασία.
 8. Εάν το γνωρίζετε, επιλέγετε το Τμήμα (προαιρετικό πεδίο).
 9. Εάν έχετε επικοινωνήσει μέσω της εφαρμογής με προηγούμενο αίτημα που σχετίζεται με το νέο, μπορείτε να συσχετίσετε τα δύο αιτήματα αναγράφοντας τον κωδικό του πρώτου αιτήματος.
 10. Βλέπετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επισυνάπτετε τα σχετικά αρχεία.
 11. Γράφετε το αίτημά σας στο πεδίο «Αίτημα».
 12. Βλέπετε συγκεντρωτικά σε Προεπισκόπηση τα στοιχεία του αιτήματός σας.
 13. Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι, κινείστε στα προηγούμενα βήματα από το πάνω μέρος της σελίδας.
 14. Αν όλα είναι εντάξει, επιλέγετε «Υποβολή» και το αίτημα διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχετε επιλέξει.
 15. Όταν το αίτημα εισαχθεί στο σύστημα της Υπηρεσίας, λαμβάνετε e-mail με τον μοναδικό κωδικό του αιτήματός σας.
 16. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αιτήματος από την προσωπική σας «θυρίδα» (επιλέγοντας «Τα Αιτήματά μου»).
 17. Όταν το αίτημά σας απαντηθεί, θα ειδοποιηθείτε από την εφαρμογή μέσω email.

Πηγή: newsbeast.gr