Νέες εντάξεις επιχειρήσεων, ανακοινώθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Πράσινο Ταμείο.

Ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής του Συμφωνίας με το Πράσινο Ταμείο, ανακοίνωσε ότι: με την υπ’ αριθμ. 229.6/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου την Παρασκευή 17-12-2021 που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιο Σταθόπουλο εκδόθηκε η δεύτερη απόφαση ένταξης των δικαιούχων της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας».

Σύμφωνα με την απόφαση :

  • Εντάσσονται 9 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων δικαιούχων επιχειρήσεων της περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.274.304 ευρώ. Από τους 9 δικαιούχους που εντάσσονται στη δράση, 5 δικαιούχοι είναι εργολάβοι που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 708.800 ευρώ και 4 δικαιούχοι είναι υπεργολάβοι που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 565.504,00 ευρώ.
  • Έξι επενδυτικά σχέδια αιτούμενης δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 589.600 ευρώ απορρίφθηκαν.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη δράση 23 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων δικαιούχων επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 3.467.432,80 ευρώ.

H αξιολόγηση των αιτήσεων συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση, αντικειμενική και απλοποιημένη. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι δικαιούχοι των οποίων τα επενδυτικά τους σχέδια απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα νέα υποβολής της αίτησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπενθυμίζεται ότι :

  • Η νέα δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.
  • Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των δικαιούχων για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας μέσα σε μόλις δύο μήνες από τη δημοσίευση της δράσης, το Πράσινο Ταμείο προέβη σε αύξηση της κατανομής στις δύο αυτές Περιφερειακές Ενότητες, ενώ συνεχίζονται και οι υποβολές των επιχειρήσεων του Δήμου Μεγαλόπολης, με τον συνολικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται πλέον στα 13.570.981,73 ευρώ. Μετά την έγκρισή της από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, επίκεται και εκείνη του συναρμοδίου αναπληρωτή υπουργού, Ν. Παπαθανάση, ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα.
  • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (22-9-2021).

Πηγή: newsbeast.gr