Την εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 άνεργων πτυχιούχων οικονομολόγων αναλαμβάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Οι δικαιούχοι. Οι άνεργοι αυτοί πρέπει να είναι:

 • Έως 29 ετών
 • Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
 • Από οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας

Οι στόχοι. Στόχοι είναι να:

 • Αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών
 • Αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έτσι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα ενισχυθεί ουσιωδώς η δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης.

Αντικείμενα κατάρτισης. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

 • Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Οικονομική Ανάλυση
 • Διοίκηση και Διαχείριση έργου
 • Διαχείριση Αφερεγγυότητας
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης
 • Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)
 • Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο έργο, κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα, που είναι η φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Προθεσμία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου. Η πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από το ΟΕΕ στην ιστοσελίδα του έργου.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr