Έτοιμος να χρησιμοποιήσει σήμερα το σημαντικότερο αντιπολιτευτικό «χαρτί» που διαθέτει εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και δεν είναι άλλο από την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα νέα στοιχεία που προκύπτουν στην υπόθεση παρακολούθησης σημαινόντων πολιτικών προσώπων και ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ειδικότερα, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πάρει σήμερα το λόγο στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου θα συζητείται από τα 10:00 το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος, και αφού αναφερθεί ενδελεχώς στα πολύ σημαντικά στοιχεία, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί, που έλαβε χθες από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει πρόταση μομφής, καταγγέλλοντας όσους επιχειρούν να εμποδίσουν την έρευνα στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Άλλωστε έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος να βρίσκονται στην αίθουσα και εάν όντως η πρόταση δυσπιστίας κατατεθεί, η προβλεπόμενη τριήμερη συζήτηση επί της προτάσεως να ξεκινήσει είτε σήμερα το απόγευμα, είτε κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή για να ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής με την ονομαστική ψηφοφορία.

Κυβέρνηση: «Καλοδεχούμενη η πρόταση μομφής, θα μιλήσουμε για όλα»

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της Γιάννης Οικονόμου, τονίζει πως η κίνηση θα είναι «καλοδεχούμενη» και ότι «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια». Μάλιστα καλεί τον κ. Τσίπρα να «τολμήσει να προβεί σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης», λέγοντας πως «εκεί θα τα συζητήσουμε όλα

Όλα! Πώς ήταν η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και πώς είναι σήμερα. Για το κράτος δικαίου, που επί των ημερών του αφέθηκε στα χέρια κάτι μαρτύρων σαν τον «Μάξιμο Σαράφη», που συνελήφθη για απάτη. Για τις ένορκες καταθέσεις για σακούλες με χρήματα που πήγαιναν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Α2 και τις κυπριακές offshore. Για τις αθλιότητες για την δήθεν νεκρή Μαρία. Αυτά και πολλά ακόμα. Περιμένουμε λοιπόν».

Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής

Τα διαδικαστικά επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας, προβλέπονται στο άρθρο 142 του Κανονισμούς της Βουλής. Σύμφωνα με αυτό:

  1. H Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τουλάχιστον των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
  2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
  3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
  4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
  5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
  6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
  7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Πηγή: newsbeast.gr