Χαμηλότερο των εκτιμήσεων ήταν το πρωτογενές έλλειμμα στο 12μηνο, για τον Προϋπολογισμό του 2022. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη καλύτερο, καθώς στα έσοδα θα συνυπολογιστούν και αυτά που θα εισπραχθούν μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2023 και θα αφορούν υποχρεώσεις του 2022, όπως τα τέλη κυκλοφορίας. Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού το 2022 και σε ταμειακή βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης υποχώρησε στα 12,6 δισ. ευρώ έναντι 15,9 δισ. ευρώ το 2021. Το πρωτογενές έλλειμμα αντίστοιχα περιορίστηκε στα 5,2 δισ. ευρώ από 11,8 δισ. ευρώ.

Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν κατά κύριο λόγο την αύξηση των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού στα 55,4 δισ. ευρώ από 47,6 δισ. ευρώ το 2021, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν οριακά στα 64,3 δισ. ευρώ έναντι 64,2 δισ. ευρώ. Η δαπάνη για τόκους που κατέβαλε ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους συγκρατήθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα των 6 δισ. ευρώ.

Πηγή: newsbeast.gr