Αποκλιμάκωση κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2021 και θα διαμορφωθεί κάτω από το 200% του ΑΠΕ και συγκεκριμένα στο 199,6%, σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό. Σε απόλυτα μεγέθη το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το επόμενο έτος αναμένεται να ανέλθει στα 343,2 δισ. ευρώ.

Το 2020 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 340 δισ. ευρώ ή 208,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ έναντι 331,072 δισ. ευρώ ή 180,5% του ΑΕΠ το 2019, αύξηση που οφείλεται στην άνοδο των κρατικών δαπανών φέτος λόγω της πανδημίας.

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 370,8 δισ. ευρώ ή 227,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 356,015 δισ. ευρώ ή 194,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019.

Το 2021 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 376,2 δισ. ευρώ ή 218,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020.

Όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα σε συνδυασμό με τις περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για το τρέχον έτος δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της επιτυχημένης παρουσίας της χώρας στις κεφαλαιαγορές, η οποία είχε ως εφαλτήριο την έκδοση δεκαπενταετούς ομολόγου στις αρχές Φεβρουαρίου για πρώτη φορά μετά από το 2009.

Ακολούθησαν τέσσερις ακόμα εκδόσεις ομολόγων οι οποίες είχαν μεγάλο ποσοστό υπερκάλυψης του βιβλίου προσφορών τους και διατέθηκαν κυρίως σε τελικούς επενδυτές.

Η συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας ομαλοποίησε το προφίλ λήξεων του δημοσίου χρέους και εμπλούτισε περαιτέρω την καμπύλη αποδόσεων αναφοράς των ελληνικών κρατικών χρεογράφων, τόσο σε όγκο όσο και σε ρευστότητα.

Ικανοποιητική η πορεία των ομολόγων

Εξίσου ικανοποιητική ήταν και η πορεία διαπραγμάτευσης των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, παρά την πρόσκαιρη επιδείνωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους λόγω της κρίσης του κορονοϊού, η οποία συνεπικουρούμενη από τη συμμετοχή των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδήγησε σταδιακά τις αποδόσεις τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2020 καλύφθηκαν από κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου, δεκαπενταετούς, επταετούς και δεκαετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ και αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χρέους.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων τρίμηνης, εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας, καθώς επίσης και μέσω πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, κυρίως, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον εντός του Νοεμβρίου του 2020 εκταμιεύθηκε ποσό 2 δισ ευρώ, επί συνόλου 2,728 δισ ευρώ, που θα χορηγηθεί στην Ελλάδα ως δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «SURE» με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού.

Πηγή: newsbeast.gr