Με την προκήρυξη της δέσμης δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» να οδεύει προς την τελική ευθεία, καθώς όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, Γιάννης Τσακίρης, η ανακοίνωση της πρόσκλησης αναμένεται έως το τέλος Ιανουαρίου, ιδιαίτερη σημασία έχει το πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες καλύπτονται, σύμφωνα με τις σχετικές προδημοσιεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει προϋπολογισμό €300 εκατ. και περιλαμβάνει:

  • Το Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης έχει οριστεί από €18 χιλ. έως και €30 χιλ.
  • Τον Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό, για επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50 χιλ. έως και €650 χιλ..
  • Τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής, για επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός έχει οριστεί από €200.001 έως και €1,2 εκατ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

1. Δαπάνες Εξοπλισμού, με ενδεικτικές: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.

2. Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.

3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

1. Εξοπλισμός, με ενδεικτικές: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία, κ.ά.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κ.λπ.

2. Εφαρμογές/λογισμικά, με ενδεικτικές: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.

3. Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

1. Εξοπλισμός, με ενδεικτικές: Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0, αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα,μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.ά.

2. Εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.

3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Info

Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

  • Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: €18 χιλ. έως και €30 χιλ.
  • Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: από €50 χιλ. έως και €650 χιλ.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: €200,001 χιλ. έως και €1,2 εκατ.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr