«Πρακτικές προμηθευτών να προσφέρουν ιδιαιτέρως ελκυστικούς όρους και, εν συνεχεία, να τους αναθεωρούν, αφενός δύνανται να θεωρηθούν ως καταχρηστικές στρατηγικές μεγέθυνσης του πελατολογίου, αφετέρου επιτείνουν κλίμα ανασφάλειας στους πελάτες τους, περιάγοντάς τους είτε σε διαρκή αναζήτηση προμηθευτή, είτε σε αποδοχή δυσμενέστερων όρων».

Αυτό επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε αποψινή ανακοίνωση, με αφορμή τις αναφορές για μονομερή τροποποίηση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και την μετατροπή σταθερών τιμολογίων σε κυμαινόμενα.

Προσθέτει, πάντως, ότι «υπό την παρούσα συγκυρία, η αύξηση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς, εύλογα – ως έναν βαθμό – συντείνει στην τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας της χαμηλής τάσης. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να τροποποιούν – βάσει της ανωτέρω διαδικασίας – τους συμβατικούς όρους, ελέγχεται ως προς την καταχρηστική του άσκηση».

Τι ισχύει

Ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας, Μίλτος Ασλάνογλου, τονίζει από την πλευρά του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, ο προμηθευτής έχει την δυνατότητα να αλλάξει τους όρους της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ αυτών και τον τρόπο τιμολόγησης, με δίμηνη προειδοποίηση του καταναλωτή και εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον έξι μήνες από την έναρξη του συμβολαίου.

Στη δίμηνη προθεσμία ο καταναλωτής μπορεί, είτε να αποδεχθεί την τροποποίηση, είτε να αποχωρήσει και να αναζητήσει άλλη εταιρεία, χωρίς να καταβάλει το «πέναλτυ» που πιθανώς προβλέπεται για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου, καθώς η ρήξη οφείλεται σε πρωτοβουλία του προμηθευτή και όχι του καταναλωτή.

Επιπλέον, η ΡΑΕ σημειώνει ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας τα εξής:

  • Προϋπόθεση σύννομης τροποποίησης της σύμβασης αποτελεί η ατομική ενημέρωση του πελάτη και η ολοκλήρωση της ενημέρωσης 60 μέρες πριν τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων.
  • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα ή στον Τύπο περί τροποποίησης συμβάσεων ή τιμολογίων, προφανώς, ως εκ του γενικού και μαζικού τους χαρακτήρα, δεν ικανοποιούν την απαίτηση της ατομικής ειδοποίησης.
  • Ατομική ενημέρωση συνιστά η επιστολή η η εγγραφή σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού κατανάλωσης.
  • Συνεπώς, σε περίπτωση που η ατομική ενημέρωση δεν διενεργείται με διακριτή επιστολή (που δύναται να αποστέλλεται είτε αυτοτελώς είτε συνοδεύοντας τον λογαριασμό κατανάλωσης) ή με εμφανές πεδίο στον λογαριασμό κατανάλωσης, θεωρείται ότι ο προμηθευτής παραβιάζει τον κώδικα, με εξαίρεση την περίπτωση που δύναται να αποδείξει ότι ο πελάτης συναίνεσε στον εναλλακτικό τρόπο ειδοποίησής του.
  • Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη ότι, σε περίπτωση μη συναίνεσής του στην επικείμενη τροποποίηση, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας αζημίως.
Το κτήριο της ΔΕΗ

ΔΕΗ: Καμία αλλαγή όρων για τους πελάτες που κλείδωσαν σταθερά συμβόλαια

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι «τα σταθερά συμβόλαια της ΔΕΗ myHome Enter, myHome Enter+ και myHome Online έχουν ορισμένη διάρκεια και τιμή, η οποία παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης» και ότι «τα συμβόλαια αυτά δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα και η ΔΕΗ δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή όρων της σύμβασης σταθερού συμβολαίου πριν από τη λήξη της για τους περισσότερους από 500.000 πελάτες της, που έχουν επιλέξει προϊόντα σταθερού τιμολογίου».

Πηγή: newsbeast.gr