Την προσωπική του περιπέτεια με τον κορονοϊό περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής για την Ενσωμάτωση και την Ένταξη. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σε όλους εκείνους που αρνούνται ότι υπάρχει κορονοϊός.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι «είναι εντελώς διαφορετικό να συζητάς για τον κορονοϊό ή να αντιμετωπίζεις τον ιό ως ρυθμιστής και να πολεμάς τον ιό από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Εάν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ακόμη υπονομεύουν ή αρνούνται την απειλή στείλτε τους σε μένα».

«Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφω στην Κομισιόν μετά τη μάχη ενάντια στον κορονοΪό για έναν δύσκολο μήνα. Είμαι χαρούμενος που είμαι πίσω και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, συναδέλφους, φίλους και πολλούς δημοσιογράφους που μου ευχήθηκαν περαστικά» ανέφερε ο κ. Σχοινάς.

«Η ένταξη είναι η επιτομή του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής»

Τη σημασία που έχουν οι πολιτικές ενσωμάτωσης και ένταξης τόσο για τους νεοεισερχόμενους σε μία κοινότητα όσο και για την ίδια την τοπική κοινότητα υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της Κομισιόν για την Ενσωμάτωση και την Ένταξη για την περίοδο 2021-2027.

«Η ένταξη είναι η επιτομή του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς και προσέθεσε ότι «οι πολιτικές ενσωμάτωσης και ένταξης είναι ζωτικής σημασίας για τους νεοεισερχόμενους, για τις τοπικές κοινότητες, και συμβάλλουν σε συνεκτικές κοινωνίες και ισχυρές οικονομίες». Παράλληλα, επισήμανε ότι «όλοι όσοι έχουν το δικαίωμα να είναι στην Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να έχουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που διέπουν την Ένωσή μας».

Το σχέδιο δράσης προωθεί την ένταξη για όλους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των μεταναστών στην ΕΕ και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που μπορούν να εμποδίσουν τη συμμετοχή και την ένταξη ατόμων με ιστορικό μεταναστών, από τους νεοεισερχόμενους έως τους πολίτες, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Βασίζεται στην αρχή ότι η ένταξη χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί προσπάθειες τόσο από το άτομο όσο και από την κοινότητα υποδοχής και καθορίζει νέες δράσεις που βασίζονται στα επιτεύγματα του προηγούμενου σχεδίου δράσης από το 2016.

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, τόνισε ότι «όλοι πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο για να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνίες μας είναι συνεκτικές και ευημερούσες» και προσέθεσε: «Η ενσωμάτωση και η ένταξη σημαίνει να ακούμε τις κοινότητες των μεταναστών και να διασφαλίζουμε ότι όλοι μπορούν να απολαμβάνουν δικαιώματα, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο».

Όπως τονίστηκε στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η επιτυχής ενσωμάτωση και ένταξη αποτελεί ουσιαστικό μέρος μιας καλά διαχειριζόμενης και αποτελεσματικής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου. Είναι επίσης απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή και για μια δυναμική οικονομία που λειτουργεί για όλους.

Το σχέδιο δράσης προτείνει στοχευμένη και προσαρμοσμένη υποστήριξη που λαμβάνει υπόψη τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να δημιουργούν συγκεκριμένες δυσκολίες σε άτομα με ιστορικό μεταναστών, όπως το φύλο ή το θρησκευτικό υπόβαθρο. Η επιτυχής ενσωμάτωση και ένταξη εξαρτάται τόσο από την έγκαιρη δράση όσο και από τη μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Μολονότι οι εθνικές κυβερνήσεις είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τη δημιουργία και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, η ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών μέσω χρηματοδότησης, ανάπτυξης καθοδήγησης και προώθησης σχετικών σχέσεων.

Οι κυριότερες δράσεις είναι:

• Περιεκτική εκπαίδευση και κατάρτιση από την παιδική ηλικία έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εστιάζοντας στη διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και της συνεχιζόμενης εκμάθησης γλωσσών, με υποστήριξη από κοινοτικούς πόρους.

• Βελτίωση ευκαιριών απασχόλησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων για να εκτιμηθεί πλήρως η συμβολή των κοινοτήτων μεταναστών, και ιδίως των γυναικών, και να διασφαλιστεί ότι υποστηρίζονται για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και εργοδότες για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και θα διευκολύνει τους εργοδότες να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις δεξιότητες.

• Προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης, για άτομα με ιστορικό μεταναστών. Εκτός από την ειδική χρηματοδότηση της ΕΕ, το σχέδιο δράσης επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ιδίως κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Το σχέδιο δράσης υποστηρίζει επίσης τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

• Πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή στέγαση που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το Invest EU, καθώς και πλατφόρμες χρηματοδότησης για την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά κατοικίας και τον διαχωρισμό .

Το σχέδιο δράσης θα εφαρμοστεί κινητοποιώντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ και δημιουργώντας συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους: μετανάστες, κοινότητες υποδοχής, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, κοινωνία των πολιτών, τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Θα ενδυναμώσει τις κοινότητες υποδοχής και θα υποστηρίξει τον ρόλο τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων ένταξης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη των ενδιαφερομένων ατόμων για συμμετοχή στη κοινωνία υποδοχής. Θα επιδιώξει να εκσυγχρονίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Τέλος, θα βελτιώσει τη βάση στοιχείων για να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών και να εξασφαλίσει την καλή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Πηγή: newsbeast.gr