Στη φάση ολοκλήρωσης της καταγραφής των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια, στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, κατατέθηκαν μέχρι σήμερα 25 αιτήσεις για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων και Μινώα Πεδιάδας από τον σεισμό της 24ης Ιουλίου 2021 και έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες.

Αντίστοιχα, έχουν κατατεθεί 406 αιτήσεις για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις όλων των Δήμων της Π. Ε. Ηρακλείου που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 400 αυτοψίες και από αυτές 87 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και φακέλου ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το ΦΕΚ 6248/Β/27-12-2021.

Τα αποδεικτικά που πρέπει να προσκομίσουν οι σεισμόπληκτοι

Πιο συγκεκριμένα τα αποδεικτικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι:

 • Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση, ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Απογραφή προηγούμενου έτους
 • Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
 • Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
 • Λογιστικά στοιχεία παγίων
 • Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφόσον είναι διαθέσιμα)
 • Αν διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και βεβαίωση του ύψους της αποζημίωσης που πρόκειται να λάβουν. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
 • την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).
 • εκτίμηση της ζημιάς (σε πίνακα τύπου excel) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή ιδιώτη εκτιμητή ή λογιστή βασιζόμενη στα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
 • έγχρωμες φωτογραφίες είτε εκτυπωμένες είτε σε cd
 • IBAN λογαριασμού επιχείρησης

Όπως αναφέρεται, χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών η αρμόδια επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει στην απαιτούμενη εκτίμηση, ως εκ τούτου, επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλουν δικαιολογητικά, δεν θα συμπεριληφθούν στην συγκεντρωτική κατάσταση που θα σταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Πηγή: newsbeast.gr