Καλύτερες επιδόσεις στις αφίξεις τουριστών συγκριτικά με το μέσο όρο παγκοσμίως κατέγραψε η Ελλάδα πέρυσι αλλά η «ψαλίδα» με το 2019 παρέμεινε μεγάλη όπως προκύπτει από έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης που καταγράφει τα τουριστικά μεγέθη του 2021:

  • Παγκοσμίως, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 4% το 2021 σε σχέση με το 2020, ωστόσο παρέμειναν μειωμένες κατά 72% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Η επίδοση της Ελλάδας ήταν σημαντικά καλύτερη, με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειωμένη κατά 53,1% σε σχέση με το 2019 (14,7 εκατ. αφίξεις το 2021 έναντι 31,3 εκατ. αφίξεις το 2019).
  • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν σημαντικά μικρότερη μείωση κατά 41,4% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 10,7 δισ. ευρώ έναντι 18,2 δισ. το 2019, λόγω της αύξησης της Μέσης Κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ) κατά 27% σε σχέση με το 2019 (από 564 ευρώ σε 713 ευρώ ). Αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται σε μεταβολή του μείγματος αφίξεων υπέρ των διεθνών αεροπορικών αφίξεων που μειώθηκαν κατά 41,2% έναντι του 2019 (12,6 εκατ. το 2021 έναντι 21,5 εκατ. το 2019) και των ακτοπλοϊκών αφίξεων από Ιταλία που μειώθηκαν κατά 35% το (980 χιλ. το 2021 έναντι 1,5 εκατ. το 2019) ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 67,9% (4,0 εκατ. το 2021 έναντι 12,3 εκατ. το 2019).
  • Μεταξύ των χωρών την μικρότερη μείωση σε σχέση με το 2019 σημείωσαν οι χώρες της Ζώνης του Ευρώ (-34% αφίξεις και -27% εισπράξεις), ακολουθούμενες από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (-63%/-36%) και στη συνέχεια οι χώρες εκτός ΕΕ (- 64%/-55%). Αναφορικά με τις χώρες εκτός ΕΕ σημειώνεται ότι η μείωση από Ην. Βασίλειο και ΗΠΑ – που είναι στο top-5 των χωρών εισερχόμενου τουρισμού  ήταν σημαντικά μικρότερη από το σύνολο των χωρών εκτός ΕΕ.
  • Το 2021 χαρακτηρίζεται ως έτος επανεκκίνησης και ανάκαμψης για τον κλάδο της κρουαζιέρας με 1.960 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (έναντι 3.979 αφίξεων το 2019) και με 1,4 εκατ. αφίξεις επισκεπτών (έναντι 5,5 εκατ. αφίξεων το 2019).
  • Στον εσωτερικό τουρισμό, οι αεροπορικές αφίξεις ήταν -41% σε σχέση με το 2019 και οι ακτοπλοϊκές -35%.
  • Αναφορικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο, τα έσοδα των ξενοδοχείων εκτιμήθηκαν σε 5,5 δισ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά -34,9% σε σχέση με το 2019, όπου το σύνολο του τζίρου ήταν 8,4 δισ. €.  Επίσης, η ποιοτική αξιολόγηση των ξενοδοχείων το 2021 ήταν υψηλή (δείκτης ικανοποίησης των ξενοδοχείων GRI 87,6% / Net Promoter Score 55) υψηλότερα από το 2019 (87,1%/50) αντίστοιχα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τα ελληνικά ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να το κεφαλαιοποιήσουν τα επόμενα έτη εδραιώνοντας περαιτέρω την Ελλάδα στον διεθνή τουρισμό.
  • Στην αιχμή της τουριστικής σεζόν, το τρίτο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση διαμορφώθηκε στις 445.000 υψηλότερη από την αντίστοιχη το 2019  με 429.000

Πηγή: newsbeast.gr