Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των εξαγωγών που στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στο Virtual Forum του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η πολιτική για τη στήριξη της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας στον τομέα των εξαγωγών εδράζεται στους παρακάτω άξονες:

1ον. Κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει 458 δράσεις, που αναπτύσσονται σε όλες τις ηπείρους. Πρόκειται για καρπό συλλογικής δουλειάς της Κυβέρνησης, που αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο την προώθηση της εξωστρέφειας της χώρας μας και της οικονομίας της.

2ον. Πολιτικές τόνωσης των επενδύσεων και των εξαγωγών, ώστε να διευρυνθεί η

παραγωγική κοινότητα των εξαγωγέων και να επεκταθούν οι χώρες και οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται.

3ον. Ψηφιοποίηση της δομής της οικονομικής διπλωματίας μέσω της Enterprise Greece.

Παράλληλα ο κ. Σταικούρας επεσήμανε ότι «στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τις επιχειρήσεις, για να αντέξουν τους κραδασμούς των πολλαπλών κρίσεων και να ενδυναμωθούν, να μεγεθυνθούν και να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, ώστε με τη σειρά τους να συμβάλουν ενεργά στο αναπτυξιακό άλμα της χώρας και στη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές, όπως:

  • Οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πολλές εκ των οποίων – όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μείωση του φόρου εισοδήματος – έχουν μόνιμο χαρακτήρα.
  • Η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας, με περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας.
  • Ο εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου παροχής κινήτρων για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου, την έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Ήδη, διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν δώσει σαφή και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και τις προοπτικές της οικονομίας μας, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις (Microsoft, Pfizer, Volkswagen, CISCO, κ.ά.).
  • Η προώθηση κινήτρων για την ενθάρρυνση της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.
  • Η διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Η στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης και άλλων εξωγενών δοκιμασιών, όπως η ενεργειακή και κλιματική κρίση.

Πηγή: newsbeast.gr