Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκκίνηση των εργασιών στο νέο λιμάνι της κρουαζιέρας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) μετά την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο έβαλε «σφραγίδα» νομιμότητας στο σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Με πολυσέλιδη γνωμοδότηση του (154/2022) το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε κατά πλειοψηφία νόμιμο το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα ανάβοντας «πράσινο φως» στο νέο master plan του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) που ενσωματώνει το επενδυτικό σχέδιο της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά το οποίο είχε ανασταλεί μετά από προσφυγές κατοίκων και φορέων του Πειραιά.

Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση για να προχωρήσει το σχέδιο είναι να εκπονηθεί ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής. Οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι «λόγω των νέων χρήσεων που αναμένεται να προσελκύουν μεγάλο όγκο επισκεπτών (π.χ. συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχεία), απαιτείται η εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης ή η επικαιροποίηση της υφισταμένης για την άμεση περιοχή κάθε έργου και, επί τη βάσει αυτής, ο σχεδιασμός του απαιτούμενου συγκοινωνιακού έργου σύνδεσης με το οδικό δίκτυο της περιοχής».

Επιπλέον, αναφέρουν πως «η δε υλοποίηση των έργων του σχεδίου, ήδη αδειοδοτημένων και μη, δεν θα ξεκινήσει πριν από την εκπόνηση, ολοκλήρωση και έγκριση της ως άνω κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Σε περίπτωση, εξάλλου, που μετά την έγκριση της ως άνω μελέτης προκύψει ανάγκη τροποποίησης του σχεδιασμού, η τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να γίνει πριν από την υλοποίηση των έργων».

Ένα μέλος του δικαστηρίου μειοψήφησε διατυπώνοντας αντιρρήσεις στο ζήτημα του κυκλοφοριακού φόρτου που θα δεχθεί η περιοχή από το έργο τονίζοντας πως δεν υπάρχει «συνολική και συνεκτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιασμού, το υπό επεξεργασία σχέδιο ΠΔ δεν προτείνεται νομίμως».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι μετά τη συμμόρφωση του περιεχομένου του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στις υποδείξεις των συμβούλων Επικρατείας και αφού το σχέδιο ΠΔ λάβει τις σχετικές υπογραφές της Προέδρου της Δημοκρατίας, θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: newsbeast.gr