Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία με τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη (άρθρο 5), παρέχεται οικονομική διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μάϊου και Ιουνίου 2022. Για τους εν λόγω μήνες, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

  • 50 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Νησιών της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • 40 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  • 35 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων τα Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • 30 ευρώ για δικαιούχους – ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα μοτοποδήλατο, μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου, πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το τροχοφόρο να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Παράλληλα, επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης κίνησης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά κατά τον μήνα Απρίλιο 2022. Με Υπουργική Απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα επιδότησης και να αναπροσαρμόζεται το ποσό επιδότησης. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ που εκδίδονται από τα διυλιστήρια, ως δικαιούχοι της επιδότησης.

Το τελικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια ή τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης ο μηχανισμός εκκαθάρισης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την χορήγησή της. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 στις υπηρεσίες ταξί συνολικού ύψους 200 ευρώ για την κάλυψη του κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Επίσης, με άλλες διατάξεις, αναστέλλεται σε βάρος φυσικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακίνητων για χρονικό διάστημα 1 έτους από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου

Ακόμη, δεν επιβάλλονται εφεξής πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ Ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και την περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή επιστρέφονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας. Τέλος,

παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση 3% επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου.

Δείτε όλη την τροπολογία, εδώ

Πηγή: newsbeast.gr