Με αρνητικό επιτόκιο 0,20% δανείστηκε 812,5 εκατ. ευρώ το ελληνικό δημόσιο στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,20% και υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,312 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,10 φορές.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια. Να σημειωθεί πως ο προγραμματισμός του ΟΔΔΗΧ για το 2021 παραμένει η ίδια με εκείνη του 2020, δηλαδή οι εκδόσεις ομολόγων να κυμανθούν περίπου στα 10-12 δισ. ευρώ και οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων στα περίπου 11 δισ. ευρώ.

Πηγή: newsbeast.gr